Skip to main content

​30 miljoner till kulturen i länet

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 08:33 CET

Landstingsstyrelsen godkände på onsdagen fördelningen av statliga medel till kulturverksamheter i länet. Totalt handlar det om 30,2 miljoner kronor.

– Fördelningen är ett resultat av den kulturplan som arbetats fram i Västmanland. I arbetet gjordes en ordentlig inventering av kulturverksamhet i länet så att vi nu har en mycket god bild över kulturen i länet, säger landstingsrådet Lena Johansson (S).

Kulturplanen har granskats av Kulturrådet som beslutat om hur stort statligt bidrag Västmanland ska få. Ett villkor är att kulturverksamheten bedrivs i alla länets kommuner.

Fördelning av de statliga kulturmedlen 2016

Västmanlandsmusiken/Länsmusiken10 218 000
Västmanlandsmusiken/Västerås Sinfonietta4 102 000
Västmanlands Teater 7 724 000
Museiverksamhet  4 400 000
Konstkonsulentverksamhet 209 000
Danskonsulentverksamhet209 000
Teaterkonsultverksamhet261 000
Filmkulturell verksamhet605 000
Regional biblioteksverksamhet 1 357 000
Regional arkivverksamhet 470 000
Hemslöjdsfrämjande verksamhet 615 000
Totalt 30 170 000

                                 

För mer information kontakta:

Lena Johansson, landstingsråd (S)
021-17 46 42

Lena Karlström, kulturchef
021-17 34 53