Skip to main content

​”Alla ska ha samma tillgång till fysioterapi”

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 16:27 CET

Tillgången till fysioterapi (sjukgymnastik) varierar stort inom Västmanland och kommer därför att organiseras om 2017.

- Vi vill att alla invånare ska ha samma tillgång till fysioterapi när man vänder sig till sin vårdcentral oavsett var i länet de bor. Därför kommer fysioterapi att bli en del av vårdcentralernas uppdrag, precis som barnhälsovård, mödrahälsovård, kuratorer och arbetsterapeuter är det i dag, säger landstingsrådet Pernilla Rinsell (MP).

Tillgången på fysioterapi är i dag ojämnt fördelad. Vissa vårdcentraler har egna fysioterapeuter anställda, somliga samarbetar med privat fysioterapeut medan andra vårdcentraler inte kan erbjuda någon fysioterapi alls.

Landstingets uppföljning visar också att fysioterapeutens kompetens genomgående inte används fullt ut på vårdcentralerna för patienter med värk, smärta och stress.

Landstingsstyrelsen godkände på onsdagen ett förslag som innebär att de fysioterapiresurser som i dag finns upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, samt de resurser som fördelas till de offentliga vårdcentralerna och sjukhusen läggs samman till en pott som fördelas till samtliga vårdcentraler. Vårdcentralerna kan välja att anställa eller teckna avtal med privata fysioterapeuter för att fullgöra sitt utökade uppdrag.

- Det har varit svåra avvägningar i utformningen av förslaget. Men vi anser vid sammanhållen bedömning att fördelarna med förändringen klart överväger risken för nackdelar för länets invånare, säger Pernilla Rinsell.

Mot beslutet reserverade sig M, KD, C och L.

För mer information kontakta:

Pernilla Rinsell (MP), landstingsråd
021-17 43 57