Skip to main content

Allt fler är nöjda med kollektivtrafiken

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2014 14:34 CET

Resenärerna i Västmanland ger kollektivtrafiken i länet gott betyg. Närmare 7 av 10 resenärer svarar att de är nöjda med sitt länstrafikbolag. Västmanland placerar sig därmed på femte plats bland länen.

Det visar en ny sammanställning ur Kollektivtrafikbarometern som publiceras i dag.

I Västmanland landade nöjdkundindex för 2013 på 68 procent jämfört med 64 procent 2012. Genomsnittet för riket är 61 procent.

- Det är glädjande att resenärerna är nöjda. När vi bryter ned resultatet kvartalsvis ser vi också ett tydligt trendbrott andra halvåret 2013. Tredje kvartalet låg nöjdkundindex på 72 procent och sista kvartalet 73 procent. Det kan vara ett tecken på att de stora trafiksatsningar som genomfördes i augusti också har lett till nöjdare kunder generellt sett, säger Marie Christensson, chef för Information och kundservice på Kollektivtrafikmyndigheten.

Resultatet är ännu bättre när resenärerna sätter betyg på sin senaste resa. 84 procent av västmanlänningarna svarar att de nöjda med sin resa, jämfört med 80 procent i hela landet.

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam undersökning som mäter resvanor, kvalitet och service. Varje månad intervjuas ett statistiskt urval av svenska folket i åldrarna 15-75 år intervjuats. 1 200 invånare i Västmanland har intervjuats i undersökningen 2013.

– För oss är det väldigt viktigt att ta del av resenärernas och allmänhetens synpunkter på hur kollektivtrafiken kan förbättras. Det ger betydelsefulla inspel till hur vi ska prioritera i fortsättningen, säger Marie Christensson.

Hela undersökningen finns på www.svenskkollektivtrafik.se

För mer information kontakta:

Marie Christensson,
chef Information och Kundservice, Kollektivtrafikförvaltningen 021-17 67 68, marie.christensson@ltv.se

Tommy Levinsson (S), landstingsråd och ordf. Kollektivtrafiknämnden 021-17 34 93, tommy.levinsson@ltv.se