Skip to main content

Allt säkrare vård i Västmanland

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2014 13:54 CET

Landstinget Västmanlands arbete med att förbättra patientsäkerheten har tagit stora steg framåt. I den jämförelse som Sveriges kommuner och landsting, SKL, gör är Västmanland enda landsting som tagit två kliv uppåt i rankingen mellan 2012 och 2013.

SKL:s bedömning grundas på tre delar; besök i respektive landsting, den patientsäkerhetsberättelse landstingen tagit fram samt den nationella mätningen av vårdrelaterade infektionen, basala hygien- och klädregler samt antibiotikaanvändning.

Kartläggningen visar att alla landsting har utvecklat patientsäkerhetsarbete. Störst förbättring har Västmanland gjort. 2012 hamnade Västmanland på nivå 2 av den femgradiga skalan, för att ett år senare ha klättrat till nivå 4.

- Det är tillfredsställande att vårt långsiktiga arbete för att minska vårdskadorna ger tydliga resultat. Det medför att patienterna kan känna sig tryggare med en säkrare vård. Alla som arbetar i vården ska ha en eloge för sitt arbete och engagemang i frågor som rör patientsäkerheten, säger chefläkare Per Weitz.

Västmanland ett föredöme
Även Västmanlands förhållandevis låga andel av vårdrelaterade infektioner har uppmärksammats. När SKL startar ett projekt där sjukhus som visar bra resultat matchas med de som har högre andel vårdrelaterade infektioner, har Västmanland valts ut som ett föredöme. I Västmanland ligger de vårdrelaterade infektionerna kring 5 procent, jämfört med snittet för Sverige på 8 procent och 10-12 procent för de landsting med högst andel.

Patientsäkerhetens Dag Den 10 april anordnas Patientsäkerhetens Dag på Västmanlands sjukhus Västerås. Då finns möjlighet att lyssna på olika föreläsningar samt ta del av hur landstinget arbetar för att öka patientsäkerheten. Mer information kommer längre fram.

Läs mer om SKL:s jämförelse av patientsäkerhetsarbetet: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/patientsakerhet/systematiskt-patientsakerhetsarbete/landstingen-allt-battre-pa-sakrare-vard

För mer information kontakta:

Per Weitz, chefläkare 021-17 45 16