Skip to main content

Energioptimering testas i sjukhusbyggnad

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 16:30 CEST

Vilka åtgärder är bäst för att minimera energianvändningen i fastigheter? Det ska landstinget testa på Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Västmanlands sjukhus Västerås.

Landstingsstyrelsen gav på onsdagen klartecken för att genomföra ett pilotprojekt för energioptimering i den friliggande byggnaden där BUP har sin verksamhet.

- Det här är resultatet av utveckling och nytänkande inom Landstinget Västmanland. Energieffektiviseringar är sällan möjliga att göra på en sammanhängande byggnad. Detta leder till att åtgärder bara kan göras på del av en byggnadskroppen. De önskvärda effekterna och analysen av effekten uteblir därför delvis, eftersom den del som ej iordningställts läcker energi. Nu kan vi äntligen jobba med helheten för effektivare energiutnyttjande och bättre fastighetsekonomi, som vi sedan kan appliceras på samtliga byggnader, säger landstingsrådet Lars Flodin (MP). Sjukhusbyggnaden är i behov av renovering. De åtgärder som planeras är att installera bergvärme, en ny ventilationsanläggning för maximal värmeåtervinning samt den senaste styr- och reglerutrustningen.

Investeringen kostar 8 miljoner kronor. I summan ingår utbyggnad av nuvarande fläktrum för att rymma de nya installationerna och uppfylla arbetsmiljökraven för tekniska utrymmen.

För mer information kontakta:

Lars Flodin, landstingsråd (MP)
021-17 45 35

Bifogade filer

PDF-dokument