Skip to main content

Informationsmöten om länsbyte

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 16:07 CEST

Med anledning av Hebys länsbyte anordnar Landstinget Västmanland och landstinget i Uppsala län två informationsmöten på onsdag den 12 oktober.(Folkets hus i Heby, A-salen)

Det första mötet hålls 17.30 och riktar sig till den personal i Landstinget Västmanland som berörs av ett länsbyte, dvs alla anställda inom den folktandvård och närsjukvårdsverksamhet som finns inom Heby kommuns gränser. Det andra mötet, klockan 19.00, vänder sig till allmänheten.

På båda mötena medverkar landstingsstyrelseordförandena Glenn Andersson, Västmanland och Mats O Karlsson, Uppsala, landstingsdirektörerna Jan Brithon, Västmanland och Per-Olof Osterman, Uppsala., samt chefstjänstemän i inom folktandvård och primärvård inom de båda landstingen.

- Det är viktigt att såväl personal som allmänhet får möjlighet att ställa frågor om vad länsbytet innebär för jobben och för sjukvården, säger Glenn Andersson, s, landstingsstyrelseordförande i Västmanland.

För ytterligare information kontakta:

Glenn Andersson (s) landstingsstyrelsens ordförande

Telefon 070-517 45 47