Skip to main content

​Ja till att landstinget blir Region Västmanland

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 15:58 CEST

Landstingsstyrelsen ställde sig på tisdagen bakom att Landstinget Västmanland den 1 januari 2017 byter namn till Region Västmanland. Det sker i samband med att landstinget övertar ansvaret för den regionala utvecklingen i länet från länsstyrelsen.

- Landstinget är starkt förknippat med vård. I och med övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret får organisationen en bredare roll med tydligt ansvar att leda utvecklingen i länet i nära samverkan med kommunerna, länsstyrelsen och näringslivet. Namnbytet till Region Västmanland markerar den nya och mer omfattande rollen, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

I Sverige finns i dag tio regioner, samtliga har ordet ”region” i sitt namn. Samtidigt med Västmanland bildar ytterligare tre landsting regionkommun och planerar namnbyte till ”region”.

I samband med val kommer beteckningen landstingsfullmäktige fortfarande användas.

Namnbytet i Västmanland beräknas kosta 2,4 - 2,7 miljoner kronor.

Mot beslutet i landstingsstyrelsen reserverade sig oppositionspartierna M, L, C, KD och SD. Den 21 juni behandlar landstingsfullmäktige frågan om namnbyte.

För mer information kontakta:

Denise Norström (S), landstingsstyrelsens ordförande
021-17 46 77