Skip to main content

Konferens i Västerås om framtidens infrastruktur

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 11:32 CEST

Framtidens infrastruktur står i centrum när samverkansorganisationen Mälardalsrådet tillsammans med Västmanlands Kommuner & Landsting, Västerås Stad och Landstinget Västmanland den 26 maj arrangerar den storregionala konferensen Mälartinget. 

Syftet med konferensen är att diskutera utmaningar och möjligheter med framtidens infrastruktur och hur ny och smart infrastruktur påverkar samhället. Årets Mälarting slår rekord – över 350 politiker och tjänstepersoner från kommuner och landsting i hela Stockholm-Mälarregionen samt företrädare för akademi och näringsliv samlas.

Konferensen öppnas av Torbjörn Rosdahl (M), ordförande Mälardalsrådet och Marlene Burwick (S), vice ordförande Mälardalsrådet. Därefter lyfter Johanna Danielsson, vice vd och framtidsspanare på konsult- och analysföretaget Kairos Future, blicken mot framtiden och pekar ut tre trender som innebär framtida utmaningar för Stockholm-Mälarregionen.

Bland förmiddagens föreläsare finns även Anna H Kramers, forskare på KTH, Elias Arnestrand, Trafiklab/Samtrafiken och Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd Stockholms län. Då diskuteras öppen trafikdata och hur digital teknik kan användas i stadsplanering för att uppnå klimatmålen.

Under eftermiddagen kommer deltagarna att medverka i den interaktiva utställningen Mälarlabbet och experimentera med idéer och projekt kring framtidens infrastruktur och Stockholm-Mälarregionens utveckling. De 11 utställarna är Unionen – byggande i regionen, Swedish ICT (SICS) – välkommen in i en virtuell verklighet, Incluso – ta tillvara kompetensen hos nyanlända, Trafiklab – öppen data gör framtidens infrastruktur, Neuroförbundet – hur tillgänglig är framtidens infrastruktur, Företagarna Mälardalen – nyanlänt företagande, En Bättre Sits och MÄLAB – ny infrastruktur i regionen, RUFS – spela det urbana spelet, Laddinfrastruktur – satsning på elbilar kräver ny infrastruktur, Stockholm Resilience Centre – vägen till en fossilfri Stockholm-Mälarregion 2050 och Goudappel och DAT.Mobility - Holländska exempel för smarta transporter.

En av konferensens höjdpunkter är infrastrukturminister Anna Johanssons (S) tal om regeringens prioriteringar för framtidens infrastruktur, och om vikten av ett långsiktigt perspektiv. På scenen möter hon Kristoffer Tamsons (M), ordförande i En Bättre Sits och trafiklandstingsråd Stockholms län och Bertil Kinnunen (S), landstingsråd Uppsala.

Konferensen arrangeras på Aros Congress Centre i Västerås och inleds kl. 8.30. Konferensen är fullbokad men journalister som önskar delta är självklart välkomna. Anmäl dig gärna till någon av nedanstående i så fall.


Teresa Sida Norgren, kommunikatör för Mälartinget
070-999 04 70, teresa.sida@malardalsradet.se


Johan Hjelm, projektledare för Mälartinget
070-780 28 10, johan.hjelm@malardalsradet.se

Mälardalsrådet är en politisk samverkansorganisation för 57 kommuner och fem landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen och mötesplatsen för politik, akademi och näringsliv. Vårt uppdrag är att vara ett forum för samverkan i strategiska frågor som berör Stockholm-Mälarregionens utveckling och skapa förutsättningar för medlemmarna att agera samfällt. Mälardalsrådet arbetar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar storstadsregion, som är attraktiv att leva och verka i. www.malardalsradet.se