Skip to main content

Läget – nytt kulturprojekt i Västmanland

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2014 14:21 CET

Ungdomars liv står i centrum för ett nytt kulturprojekt i Västmanland kallat Läget. Med utgångspunkt från undersökningen Liv och Hälsa Ung – där ungdomar svarar på frågor om hälsa, livsvillkor och levnadsvanor – gestaltas resultatet med olika kulturella uttryck där ungdomarna i högsta grad själva är delaktiga.

- Vad jag vet har något liknande inte tidigare gjorts i Sverige. Det här är ett helt nytt sätt att sprida resultatet från vår stora ungdoms-undersökning. Syftet är att använda olika kulturformer som medel för att främja ungas hälsa. Samtidigt vill vi inspirera ungdomar att våga prova egna kulturella uttryck, säger kulturchef Lena Karlström.

Kulturprojektet Läget ska pågå i tre år och omfattar följande:
Scenkost med 4:e teatern. Utgångspunkten för teatergruppens föreställning är brev som högstadieelever i länet ska skriva till sitt vuxna jag. Premiären beräknas till våren 2015. Scenkonst med Teater Tropos. Gruppen kommer att samtala med ungdomar utifrån Liv och Hälsa Ung. Manuset kommer successivt att växa fram i samspel med ungdomarna. Utställningar. Elever från Grillska gymnasiet är först ut med att göra en utställning på Västmanlands läns museum kring ett tema från Liv och Hälsa Ung. Utställningen öppnas torsdagen den 13 februari 2014. Medieproduktion. Ett magasin ska produceras varje år av elever från Kopparlundsgymnasiet. Första numret kommer från tryckeriet i dagarna. Tidningen kommer att delas ut till elever på länets högstadieskolor.

Ungdomscoacher. Västmanlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna kommer att utbilda ungdomscoacher om ungas hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet är att skapa ett nätverk av ungdomscoacher som en brygga mellan idrotten och kulturen. Kulturbussar. Landstingets kulturenhet ska återinföra kulturbussarna så att ungdomar lättare kan besöka varandras utställningar i olika kommuner. Hemsida. Bilder på utställningarna, filminspelningar av föreställningar, tidningar och mycket annat ska samlas på en hemsida.

Kontaktpersoner

Om projektet: Lena Karlström, kulturchef, 021-17 34 53

Om Liv och Hälsa Ung: Fredrik Söderqvist, epidemiolog, 021-17 46 70

Om scenkonsten: Marie Sundin, 4:e teatern, 021-14 24 34 Conny Petersén, Teater Tropos, 070-521 07 16

Om utställningar: Lena Engström Englin, museipedagog, 021-39 32 69

Om mediaproduktion: Daniel Vesterholm, Kopparlundsgymnasiet, 021-18 22 90

Om ungdomscoacher: Maria Engelfeldt, Västmanlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna, 010-476 48 24