Skip to main content

Läkemedelskommittén och verksamhetsutvecklare får landstingets miljöpris

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 16:15 CEST

Landstingets miljöpris 2014 går till Läkemedelskommittén och verksamhetsutvecklare Claes Regnander på Landstingsservice.

- Med miljöpriset vill vi uppmuntra goda insatser för att förhindra negativ miljöpåverkan och är ett led i att nå landstingets miljömål. I år uppmärksammar vi föredömliga insatser för att minska utsläpp av miljöfarliga kemikalier och läkemedel, säger landstingsrådet Barbara Conte (MP).

Läkemedelskommittén belönas med 15 000 kronor för sitt arbete med att minska förskrivningen av miljöskadliga läkemedel så som diklofenak och kinoloner. Vidare har kommittén arbetat systematiskt med att minska resistensutvecklingen mot antibiotika. Den har på en förtjänstfullt sätt tagit miljöhänsyn vid rekommendation av läkemedel samt informerat läkare om miljöanpassade läkemedelsval.

Claes Regnander, verksamhetsutvecklare på Landstingsservice, får 5 000 kronor för ett långsiktigt och systematiskt arbete med att inventera, registrera och fasa ut kemikalier inom Landstingsservices olika verksamheter. Han har engagerat chefer och inspirerat medarbetare till mer miljöanpassad kemikalieanvändning.

Miljöpriset delas ut vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 24 september 2014.

För mer information kontakta:

Barbara Conte (MP), landstingsråd
021-17 41 86

Bifogade filer

PDF-dokument