Skip to main content

Landstinget provar önskad sysselsättningsgrad

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2014 15:14 CET

Vad blir effekten om landstinget inför heltidsanställning som norm? Det är en av frågeställningarna i ett nytt pilotprojekt kallat önskad sysselsättningsgrad.

- Pilotprojektet är ett led i landstingets arbete för att klara personalförsörjningen på kort och lång sikt. Många av våra anställda uttrycker önskemål om att arbeta heltid. Pilotprojektet är ett sätt att möta det behovet och samtidigt ge oss en bild över vilka konsekvenser ett införande i hela organisationen skulle innebära, säger landstingsrådet Kenneth Östberg (S).

Pilotprojektet ska pågår i 18 månader och genomföras på Barn- och ungdomskliniken, där en stor del av medarbetarna arbetar deltid.

Inför pilotprojektet har frågan om önskad sysselsättningsgrad utretts. Slutsatsen i utredningen är att heltid som norm är fullt möjligt att införa i landstinget, men att reformen sannolikt leder till ökade kostnader.

Landstingsstyrelsen beslutade på onsdagen att avsätta 2,8 miljoner kronor per år till pilotprojektet. Pengarna ingår i de 10 miljoner kronor som avsatts till omställning och kompetensutveckling.

För mer information kontakta:

Kenneth Östberg, landstingsråd (S)
021-17 65 21