Skip to main content

Landstinget slår vakt om ett komplett åtagande

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 00:00 CEST

I förra veckan tog landstinget emot förfrågningar från västeråsbaserade läkare, som istället för att ingå i landstingets familjeläkarsystem vill öppna enskilda läkarmottagningar och debitera per patientbesök utifrån den s k nationella taxan. Landstinget lovade att titta närmare på dessa ansökningar. Det är nu gjort och svaret är att landstinget vill hålla fast vid ett samlat familjeläkaråtagande, vilket innebär att landstinget säger nej till läkarna.

För att kunna använda resurserna på bästa sätt vill landstinget ha tydliga vårdavtal med de entreprenörer som anlitas. De vårdavtal man nu tecknat inom ramen för familjeläkarupphandlingen inbegriper och reglerar servicenivå och alla de tjänster som ingår i familjeläkarprogrammet. Det innebär bl att verksamheten finns tillgänglig dygnet runt året om och att man som patient utöver läkare även kan få träffa andra yrkesgrupper beroende på vad man har för behov, t ex distriktssjuksköterska, sjukgymnast eller barnmorska.

- Att enbart ha läkarmottagning är inte en bra lösning. Vi månar om vårt familjeläkarsystem som innebär ett samlat åtagande med teamsamverkan för patienterna, säger Glenn Andersson, landstingsstyrelsens ordförande, i en kommentar till dagens beslut om att säga nej till läkarnas förfrågningar. Det finns utrymme för flera läkare inom den avtalade familjeläkarverksamheten, både inom den privat drivna och den offentliga.

När den nya avtalsperioden startar i sommar kommer systemet att drivas med följande enheter:

Offentlig drift
· 14 familjeläkarmottaningar som drivs av landstinget
· 2 intraprenader (en driftsform inom det offentliga systemet)

Drift via landstingsägt bolag
· 2 mottagningar som drivs av Bergslagssjukvården AB

Privat drift
· 7 mottagningar som drivs av Praktikertjänst AB
· 6 mottagningar som drivs av Carema AB
· 3 mottagningar med egna vårdavtal, nämligen Apalby familjeläkarmottagning, Servicehälsan i Västerås och Grindberga familjeläkarmottagning i Arboga.

Ytterligare information:

Glenn Andersson, ordförande landstingsstyrelsen
Tfn 021-17 45 41, 070-517 45 47

Monika Wilander, 1:e vice ordförande landstingsstyrelsen
Tfn 021-17 46 45, 070-648 51 56