Skip to main content

​Landstinget ställer sociala och miljökrav vid inköp

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 15:36 CET

Landstinget kommer främst att anlita leverantörer som bedriver ett aktivt miljöarbete och prioritera miljöanpassade varor, tjänster och entreprenader. Det framgår av riktlinjerna till den nya inköpspolicyn som landstingsstyrelsen på onsdagen godkände.

- Landstinget gör varje år betydande inköp av varor och tjänster och är en viktig aktör för många leverantörer. Det är naturligt att landstinget använder sin position för att påverka för positiv utveckling inom det ekologiska och sociala området, säger landstingsrådet Andreas Porswald (MP).

I landstingets miljöprogram är miljö- och socialhänsyn vid upphandling prioriterade frågor. Utgångspunkten i inköpsarbetet är minsta möjliga negativa miljöpåverkan.

I upphandling och inköp ska landstinget även ta etiska och sociala hänsyn. Landstinget ska bland annat verka för att entreprenörer som utför traditionell landstingsverksamhet ska följa samma regelverk för offentlighet och sekretess samt yttrandefrihet och meddelarfrihet som offentlig verksamhet.

I övrigt ska landstinget säkerställa att leverantörerna följer svensk lagstiftning inom bland annat arbetsmiljö, arbetstider, föräldraledighet samt att löner följer kollektivavtal.

Sedan 2011 har Landstinget Västmanland en gemensam inköpsverksamhet med Landstinget Sörmland. Inköpspolicyn och riktlinjerna kommer att gälla i båda landstingen.

För mer information kontakta:

Andreas Porswald (MP), landstingsråd
021-17 45 35