Skip to main content

Landstingsrådens ansvarsområden klara

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 17:27 CET

Den nya uppsättningen landstingsråd i Landstinget Västmanland har nu börjat arbeta. I samband med det har en fördelning av ansvarsområden skett mellan landstingsråden.
- Vi vill betona att samtliga landstingsråd har ansvar för helheten. Det har dock skett en viss fördelning av arbetsuppgifterna så att varje landstingsråd kommer att ha ett särskilt ansvar för vissa områden, säger landstingsstyrelsens ordförande Magnus Edlund (m).

Landstingsrådens särskilda ansvarsområden:

Magnus Edlund (m)
Landstingsstyrelsen ordförande
Särskilt ansvar för ekonomi och personal

Torsten Källberg (fp)
Landstingsstyrelsens 1:e vice ordförande
Särskilt ansvar för närsjukvård och regionutveckling

Birgitta Andersson (c)
Särskilt ansvar för sjukhusvården

Ingvar Nordén (kd)
Särskilt ansvar för psykiatri, tandvård och samverkan med kommunerna.

Thomas Wihman (mp)
Särskilt ansvar för miljö och folkhälsa samt fastigheter och service.

Barbro Norström (sjvU)
Barbro Norströms särskilda ansvarsområden kommer att fastställas i samband med att hon börjar som landstingsråd den 1 januari 2007.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Edlund (m)
073-097 09 09

Birgitta Andersson (c)
070-552 99 81

Torsten Källberg (fp)
070-558 17 08

Thomas Wihman (mp)
070-542 3469

Ingvar Nordén (kd)
070-515 90 60

Barbro Norström (sjvU)
0223-15506