Skip to main content

Ny kartläggning av den offentliga konsten i länet

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 10:43 CEST

Västmanlands kommuner har tillsammans inventerat cirka 12 500 konstverk. De senaste åren har en satsning på att inventera och vårda konsten gjorts. Det visar den andra kartläggningen av den offentliga konsten i länet.

- Vi bryr oss om våra vardagliga miljöer; gator och torg, bibliotek, skolor och idrotts-arenor. Därför är det viktig att vi tar hand om den offentliga konsten, den har både ett stort ekonomiskt och kulturellt värde, säger Linda Wallenberg, kulturutvecklare för konst på Kultur- och museiverksamheten inom landstinget.

Den första kartläggningen gjordes 2011 och då medverkade åtta av länets kommuner. I årets kartläggning ingår samtliga tio kommuner.

Grundinventeringar och registrering av den offentliga konsten har nu genomförts i flertalet av länets kommuner. Det är endast Sala och Fagersta som helt saknar uppgifter.

Den nya kartläggningen visar att den offentliga konsten fått en mer framskjuten plats på kommunernas dagordningar. Två av kommunerna, Fagersta och Norberg, har nu en policy för inköp och vård av konst. Ytterligare sex kommuner har eller ska ta fram någon annan form av styrdokument som berör konsten. Däremot har kommunernas finansiella möjligheterna att beställa och köpa offentlig konst inte stärkts sedan 2011. Arboga och Västerås är de enda kommuner som har särskilt avsatta pengar för inköp av konst. Ett viktigt led i detta arbete är att forma och använda finansieringsmodeller som t ex enprocentregeln. Fagersta har budgeterade medel i teorin (0,5% av byggnadskostnad) men inte i praktiken.

Linda Wallenberg hoppas att rapporten väcker stolthet över allt positivt som har skett i kommunerna sedan 2011. - Men jag hoppas även att man ser konstnärernas kompetens som en självklar del i de team som skapar vår tids offentliga miljöer. Konsten kan stärka en plats identitet, lyfta fram platsens historia, skapa trygghet och ge personliga konstupplevelser. Kort sagt är den offentliga konsten viktig för en god samhällsmiljö i Västmanland.

För mer information:
Se bifogad rapport längre ned på sidan. Rapporten kommer att presenteras under seminariet ”Hur mår din konstsamling nu?” i Sala den 8 oktober.

Kontakt:

Linda Wallenberg, kulturutvecklare konst
021- 39 32 84 linda.wallenberg@ltv.se