Skip to main content

​Pressinbjudan till möte om Bergslagspendeln

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 14:31 CEST

En länsgränsöverskridande funktionell region med gemensam ambition, kommunikation och engagemang kring Bergslagspendeln.

Under de senaste månaderna har kommuner och andra intressenter intensifierat en diskussion om hur man vill arbeta vidare med Bergslagspendeln, järnvägssträckan Ludvika- Fagersta-Västerås och i dess förlängning Stockholm. Tillsammans har man tagit fram en prioriteringslista på åtgärder och formulerat en målbild;

Regional tillväxt i ett område där jämställd och hållbar utveckling är ett signum. Längs med och omkring Bergslagspendeln finns attraktiva boendemiljöer med goda kommunikationer, ett livskraftigt näringsliv och storslagen natur.

Genom de goda kommunikationerna via Bergslagspendeln har regionen en integrerad arbets- och bostadsmarknad, där närheten till Stockholm attraherar så väl arbetskraft som innevånare. Bergslagens storslagenhet och attraktivitet är omtalat i hela riket och dess tillgänglighet bidrar till att natur- och upplevelseindustrin blomstrar.

Bergslagspendelns intressegrupp (BIG) som består av kommunerna längs Bergslagspendeln, regionala företrädare och företag har målet att BIG skall driva arbetet med Bergslagspendeln framåt med en tydlig, enkel och tidsnära plan. Arbetet samordnas via det regionala utvecklingsbolaget AB Samarkand2015 i Ludvika/Smedjebacken

På tisdag den 17 maj träffas intressegruppen i Västerås Stadshus Lokal A 587 dit press/media inbjuds kl.12:00 för att träffa företrädare för kommuner, Länsstyrelse, Landsting och företag.

För ytterligare information kontakta:

Jessica Cedergren, Infrastrukturdirektör
Telefon: 010-224 94 12, Mobil: 072- 503 93 80
E-post: jessica.cedergren@lansstyrelsen.se

Lars Lindblom, VD/CEO AB Samarkand2015
0240-860 40 mobil: 070-604 65 15
E-post: lars.lindblom@samarkand2015.com

Bifogade filer

PDF-dokument