Skip to main content

​Sjukhusvården i länet får högt betyg

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2016 12:00 CEST

Nio av tio patienter i Västmanland är nöjd eller mycket nöjd med sjukhusvården i länet. Det visar den senaste nationella patientenkäten som gjordes under vården 2016.

- Resultatet är glädjande och visar att invånarna överlag är mycket nöjda med den vård som sjukhusen ger, säger landstingsrådet Kenneth Östberg (S).

Totalt har 186 000 patienter i Sverige, varav 4 800 västmanlänningar, svarat på enkäten. De har bland annat bedömt helhetsintryck, delaktighet och involvering, tillgänglighet och respekt och bemötande.

Cirka 90 procent av de västmanländska patienterna är nöjda eller mycket nöjda med tillgängligheten och respekt och bemötande. Även helhetsintrycket får högt betyg. Något lägre betyg får delaktighet och involvering.

Skillnaderna mellan landstingen är överlag små. Västmanland ligger i nivå med övriga landsting.

- Syftet med nationella patientenkäten är att utveckla vården. Enkätsvaren ger oss en bra grund för vårt fortsatta arbete med att förbättra vården i länet, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lennart Iselius.

Hela resultatet finns på npe.skl.se

För mer information kontakta:

Kenneth Östberg, landstingsråd (S)
021-17 65 21

Lennart Iselius, hälso- och sjukvårdsdirektör
021-17 69 99