Skip to main content

Sjukvårdsledningen förstärks

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 13:51 CET

Landstingsrådens besked efter den gångna veckans samtal med chefer och fackliga företrädare är att landstingsdirektör Jan Brithon har deras fulla stöd och förtroende att fortsätta verkställa de politiskt fattade besluten och fullfölja det redan påbörjade arbetet med att förändra ledningsorganisationen.

Landstyrelsens ordförande Magnus Edlund (m) säger:
- Samtalen har tillfört många perspektiv som påverkar vår samlade bedömning. För att klara de stora utmaningar som väntar måste vi se till helheten och landstingsdirektören har vårt fulla förtroende att leda det arbetet.
- Vi förtroendevalda har nyligen lagt fast en landstingsplan för kommande år och vi vill naturligtvis se den förverkligas. Vi delar landstingsdirektörens bedömning att en förstärkning av sjukvårdsledningen behövs för att vi ska lyckas och att detta måste genomföras mycket snabbt.

Landstingsdirektör Jan Brithon säger:
- Det är tydligt att samordningen inom sjukvården måste bli bättre. Att förändra och förstärka ledningsorganistionen inom sjukvården är ett arbete som redan är påbörjat och det ska jag nu påskynda. Inte minst mot bakgrund av det inträffade men även övriga utmaningar vi står inför, t ex Hebyeffekten. Jag kommer att presentera ett förslag under mars månad.
- Det är mitt och alla andra chefer och medarbetares ansvar att verkställa de uppdrag vi får från de förtroendevalda. I detta arbete är det viktigt att vi i organiastionen har en öppen och konstruktiv dialog. God samverkan är en viktig förutsättning för vårt fortsatta arbete och det gäller alla och på alla nivåer i organisationen.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Edlund
Ordf landstingsstyrelsen (m)
073-0970909

Denise Bergström
Oppostionsråd (s)
070-5130018

Jan Brithon
Landstingsdirektör
070-6209976