Skip to main content

​Stort läkarmöte i Västerås om klok användning av läkemedel

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 11:02 CET

Sveriges största möte i sitt slag arrangeras för 8:e året i rad med cirka 550 deltagare. Under två dagar lär sig läkare i Uppsala-Örebroregionen på Mellansvenskt Läkemedelsforum mer om klok läkemedelsanvändning.

Kritiska och aktuella frågor belyses med evidensbaserad kunskap – läkemedelsbehandling och andra alternativ diskuteras. Några exempel:

 • Blodförtunning/stroke 
  Erfarenheter av gamla och nya blodförtunnande medel
   
 • Hormonbehanding i klimakteriet
  Effekter på symtom, bröst, hjärta-kärl, risk för benbrott, intellektuella funktioner och överlevnad
   
 • Hudtumörer och falldiskussioner inom hudområdet
   
 • ADHD - hur får vi ordning på bokstäverna?
  ADHD hos barn – över/underdiagnostik, behandling, risker och möjligheter
  ADHD hos vuxna – hur diagnostisera rätt, behandlingsalternativ, gränsdragningar
   
 • Urinvägsinfektioner – en utmaning i dag och i morgon
  Från ofarliga bakterier i urinen till blodförgiftning
   
 • Blodbrist hos barn och vuxna
   
 • Varför gör jag inte som min doktor säger? 
  Hur retorik och kroppsspråk kan ge större samstämmighet i patient-läkarmötet. Föredragning med praktiska exempel

Läkemedelsdagarna arrangeras gemensamt av Läkemedelskommittéerna i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Värmland, Västmanland, Uppsala och Örebro län och är oberoende av läkemedelsindustrin.

Tid:     Onsdagen den 3 februari kl 10.00 – 17.00
            Torsdagen den 4 februari kl 8.00 – 15.00

Plats:   Aros Congress Center, Västerås

Media hälsas välkomna!

Se fullständigt program på http://www.regionorebrolan.se/lakemedelsforum


För vidare information kontakta:

Lars Lööf, moderator, Läkemedelskommittén Landstinget Västmanland
021-174046, lars.loof@ltv.se

Mårten Prag, v ordförande Läkemedelskommittén Örebro läns landsting
070-3127292, marten.prag@regionorebrolan.se