Skip to main content

Tre av fyra har god hälsa – men fler överviktiga

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 09:09 CEST

Tre av fyra västmanlänningar anger att de har god hälsa. Samtidigt ökar andelen överviktiga i länet – 60 procent av männen och 47 procent av kvinnorna har övervikt.

Det visar rapporten ”Västmanlänningarnas hälsa 2014 - Sammanställning av resultat från enkätstudier och befintlig statistik” som beskriver hälsoläget samt levnadsvanor och livsvillkor hos västmanlänningarna ur ett livscykelperspektiv.

- Landstingets arbete för en god och jämlik hälsa är en del av vår vision om det långsiktigt hållbara samhället. En viktig del i det långsiktiga arbetet är att följa hur västmanlänningarna mår. Då vet vi inom vilka områden vi ska lägga landstingets resurser, säger landstingsrådet Barbara Conte (MP).

Rapporten visar att medellivslängden för kvinnor i Västmanland 2012 var 83,4 år och 79,5 år för män. Sedan 1970 har medellivslängden i riket ökat med 6,4 respektive 7,4 år. En stark bidragande förklaring till att vi blir allt äldre är att dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar – ett av våra största folkhälsoproblem – har minskat kraftigt de senaste årtiondena.

Samtidigt visar folkhälsorapporten att det finns orosmoln. En tredjedel av västmanlänningarna uppger att de har någon form av allergi. Astma och allergier är de vanligaste hälsobesvären hos barn.

Kvinnor i Västmanland har sämre självskattad hälsa, mer värk i rörelseorganen och högre ohälsotal än kvinnor i riket i genomsnitt. 32 procent av männen och 29 procent av kvinnorna i åldern 16-34 år anger att de dricker sig berusade minst en gång i månaden.

För både män och kvinnor är fetma och högt blodtryck vanligare i länet än i riket. Jämfört med år 2000 fanns tolv år senare 14 000 fler vuxna västmanlänningar med fetma.

Det finns fortsatt stora skillnader i hälsa och tandhälsa mellan olika socioekonomiska grupper och geografiska områden i länet.

De flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring ses dock för flickor där andelen som uppger att de mår bra eller mycket bra har minskat markant mellan åren 2012 och 2014.

Se mer i rapporten ”Västmanlänningarnas hälsa 2014 - Sammanställning av resultat från enkätstudier och befintlig statistik” på landstingets webbplats www.ltv.se/halsa2014

För mer information kontakta:

Barbara Conte, landstingsråd (MP)
021-17 41 86

Anu Molarius, epidemiolog
021-17 45 83

Bifogade filer

PDF-dokument