Skip to main content

​Vårdcentral prisas för god diabetesvård

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 09:16 CEST

Diabetesteamet vid Capio Vårdcentral Västerås City har tilldelats pris för förtjänstfullt kvalitetsarbete inom diabetesvården. Priset delas ut av Svensk Förening för Diabetologi i samband med föreningens vårkonferens i Östersund.

Under 2014-2015 var Capio Vårdcentral Västerås City en av 29 vårdcentraler i länet som deltog i ett länsgemensamt kvalitetsförbättringsprojekt (NDR-IQ Västmanland). Projektet finansierades genom en särskild diabetessatsning från Vårdval Västmanland och genomförandet var ett samarbete mellan Nationella diabetesregistret (NDR) och landstinget. Projektet resulterade i märkbart bättre resultat för hela landstinget utifrån flera olika indikatorer.

- Vårdcentralens deltagande i NDR-IQ gav mycket inspiration och idéer till förbättringar, säger vårdcentralschef Eva Hallqvist.

Några av de framgångsfaktorer som utmärker arbete som diabetesteamet vid Capio vårdcentral Västerås City bedriver är:

  • Tydliga system för kallelser, där patienter kallas till regelbundna besök varje år.
  • Korrekt inrapportering till Nationella diabetesregistret (NDR)
  • God följsamhet till de nationella riktlinjerna och kontinuerlig uppdatering av kunskapsnivå inom teamet.
  • Ett gott samarbete i hela diabetesteamet där alla professioner tar ansvar för sin egen del av diabetesvårdkedjan.

För mer information kontakta:

Eva Hallqvist, vårdcentralchef, Capio Vårdcentral Västerås City 0708-15 79 78

Miroslawa Poszepczynska, Capio Vårdcentral Västerås City 072-146 68 14

Ingegerd Johansson Molin, controller, Vårdval Västmanland 0703-49 05 05

Lena Ottosson Bixo, ordförande i Diabetesrådet 0702-62 01 68