Skip to main content

​Västmanland har Sveriges bästa hjärtinfarktvård

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2016 09:54 CET

Sjukhusen i Västerås och Köping har Sveriges bästa vård av hjärtinfarkt. Det visar en ny rapport från det nationella kvalitetsindexet Swedeheart.

- Fantastiskt roligt! Rapporten är ett kvitto på att vårt målinriktade arbete för att förbättra hjärtsjukvården i länet ger resultat, säger Charlotta Hammar, ansvarig överläkare på Hjärt- och akutmedicinska sektionen på Västmanlands sjukhus.

Sedan flera år mäts och följs olika indikatorer inom hjärtinfarktsvården, både kring den akuta vården och kring uppföljningen upp till ett år efter en hjärtinfarkt. Dessa registreras nationellt för att säkra en jämlik och god vård i hela landet.

Varje klinik poängsätts beroende på hur väl man klarar att uppnå målen, exempelvis tid till kranskärlsröntgen och ballongvidgning, medicinsk behandling, blodtrycks- och blodfettsmål, rökstopp och fysisk träning.

Sammantaget kan en klinik uppnå 11 poäng (vilket inget sjukhus klarat hittills).

I år når Köping och Västerås 9 poäng – bäst i Sverige!
Därefter följer Danderyd, Nyköping Södersjukhuset och Växjö på 8,5 poäng.

- Rapporten visar att länets hjärtsjukvård har tagit ytterligare steg framåt, och i det arbetet har alla som arbetar med hjärtsjuka i Västmanland bidragit, säger Charlotta Hammar.

Årsrapport 2015 finns att läsa på Swedehearts webbplats.


För mer information kontakta:

Charlotta Hammar, ansvarig överläkare på Hjärt- och akutmedicinska sektionen på Västmanlands sjukhus
021- 17 30 00