Skip to main content

​Vet invånarna att öppenvård för äldre är avgiftsfri?

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2015 08:18 CEST

Känner invånarna till att besök i öppenvården är avgiftsfria för den som fyllt 85 år? Och har det medfört man sökt vård tidigare? Det vill landstingets förtroendevalda veta.

Under våren har förtroendevalda besökt platser där äldre vistas i Västerås, Kungsör, Arboga och Norberg och fler besök planeras under hösten.

Dessutom har 360 personer som ingår i landstingets invånarpanel fått svara på frågor om avgiftsfri vård för äldre.

- Vi vill veta om äldre och deras närstående känner till reformen och om den har medfört att man söker vård tidigare eller oftare. Syftet var ju att ta bort den ekonomiska tröskeln så att fler tidigt ska söka vård för att undvika onödiga inläggningar på sjukhusen, säger Dennis Nilsson, ordförande i Beredningen för invånardialog.

Det är ledamöterna i den sedan valet nya Beredningen för invånardialog som genomför invånardialogen. Resultatet kommer redovisas till landstingsstyrelsen som efterfrågat invånarnas syn på reformen.

I Västmanland finns närmare 7 000 personer som är 85 år och äldre. Från den 1 januari 2014 får dessa avgiftsfria läkarbesök, sjukvårdande behandlingar och provtagningar i den öppna hälso- och sjukvården. Den så kallade vårddygnsavgiften på sjukhus berörs inte av förändringen.

För mer information kontakta:

Dennis Nilsson, ordförande Beredningen för invånardialog
0721-53 00 91