Skip to main content

Bup i Malmö prisas för bättre vård med mindre tvång

Nyhet   •   Nov 29, 2017 10:27 CET

Bättre vård och mindre tvång. Det har varit ledord när Bup i Malmö har lyckats minska antalet tvångsåtgärder i vården. Nu har deras arbete prisats av SKL.

Projektet omfattar två avdelningar inom regional heldygnsvård barn- och ungdomspsykiatrin i Malmö. Avdelningarna har under det senaste året arbetat med att hitta nya arbetsmetoder och använda mindre tvångsåtgärder. Tillsammans med ett antal Bup-enheter i landet har avdelningarna ingått i det nationella projektet Bättre vård, mindre tvång som drivs av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

– Vi hade som mål att minska tvångsåtgärderna med 70 procent och det har vi uppnått, säger Anders Olin, enhetschef på barn- och ungdomspsykiatriavdelning Malmö.

I förra veckan presenterade han och teamet från Vårdavdelningen, Malmös arbete för övriga projektdeltagare i landet på en SKL-konferens. Och Bup:s vårdavdelning i Malmö belönades med ett särskilt diplom för att ha gjort den bästa och tydligaste förbättringsstrukturen på hemmaplan.

Några exempel på förbättringsåtgärder har varit vårdhund, sångterapeut och metoder för lågaffektivt bemötande. Men framförallt har man jobbat intensivt med delaktighet och bemötande.

– Vi har på olika sätt ansträngt oss för att involvera patienter och deras anhöriga och det finns goda möjligheter att ge förslag på vad vi kan förbättra, säger Anders Olin.

Bakgrund: SKL har under 2010-2014 på olika sätt gett stöd till landsting och regioner inom ramen för nationellt förbättringsarbete i den psykiatriska heldygnsvården. Målet har varit att minska behovet av tvångsåtgärder.

För mer information:
Anders Olin, enhetschef på barn- och ungdomspsykiatriavdelning Malmö: 040-33 31 93

Anders.L.Olin@skane.se

Maria Wogensen, pressekreterare: 046 -77 08 70

Se film om Bup:s arbete: