Skip to main content

Ett fall av mässling har konstaterats i västra Skåne

Nyhet   •   Apr 29, 2019 16:48 CEST

En kvinna med mässling vårdas just nu på sjukhus i Skåne. Kvinnan har smittats utomlands men har efter det vistats i både Malmö och Helsingborg. Mässling är väldigt smittsamt men risken för att smitta ska spridas i Sverige är trots allt liten.

– De flesta svenskar har ett gott skydd mot mässling genom att de är vaccinerade eller redan har haft sjukdomen, säger Birgitta Holmgren, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Skåne.

Vårdgivare och Smittskydd har påbörjat smittspårning enligt rutiner vilket bland annat innebär information till kända kontakter.

Fakta om mässling

  • Den som misstänker mässling ska ta telefonkontakt med sin vårdcentral eller med 1177 för att få hjälp att bedöma misstänkta symtom eller för att få råd om var man kan söka vård.
  • Mässling är en mycket smittsam sjukdom och det räcker att ha vistats i samma rum för att bli smittad.
  • Mässling startar med feber, snuva, ögonirritation och torrhosta. Efter några dagar tillkommer ett storfläckigt utslag som börjar i ansiktet och sprider sig till övriga kroppen. Man brukar känna sig ordentligt sjuk.
  • De flesta i Sverige är immuna mot mässling. Den som är immun kan varken bli sjuk eller sprida smittan vidare. Den som har haft mässling eller som är vaccinerad med två doser har ett livslångt skydd. Mässlingvaccination med två doser ingår i barnvaccinationsprogrammet sedan 1982. Första dosen ges vid 18 månaders ålder.
  • Personer som är födda på 1960- och 1970-talen har varierande immunitet. En del kan ha undgått sjukdomen eller enbart fått en dos vaccin.Den som är född 1981 eller senare har i de allra flesta fall fått två doser. Personer födda före 1960 har med stor sannolikhet haft sjukdomen och är immuna.
  • Det pågår utbrott med mässling på flera håll i världen. Ett stort antal fall rapporteras från länder inom Europa.
  • Det är bra att se över vaccinationsskyddet, särskilt om man ska ut och resa. Barn vaccineras via BVC. Vuxna kan vända sig till sin vårdcentral eller till vaccinationsmottagningar.
Läs mer på 1177