Skip to main content

Fler barn och unga med obehandlade medfödda hjärtfel får vård på SUS

Nyhet   •   Nov 21, 2017 14:00 CET

Petru Liuba, barnkardiolog och överläkare på Skånes universitetssjukhus samt docent vid Lunds universitet.

Antalet patienter med obehandlade medfödda hjärtfel har ökat i Sverige och i andra västländer. Petru Liuba, barnkardiolog och överläkare på Skånes universitetssjukhus samt docent vid Lunds universitet, vill genom en internationell workshop öka kunskapen om patienterna för kunna ge dem en bättre vård.

- Patienterna med obehandlade hjärtfel kommer ofta från länder där de haft svårt att få tillgång till vård eller där sjukvårdssystemet inte är lika väl utvecklat som i Sverige och andra västländer, säger Petru Liuba.

Han och hans kollegor inom Barnhjärtcentrum och vuxenkardiologin ser en ökning av barn och unga vuxna med hjärtfel som inte behandlats eller inte ens har upptäckts förrän de genomgår undersökning i Sverige.
De senaste 5-10 åren har flykt och migration gjort att fler patienter behöver vård på Barnhjärtcentrum i Lund och Göteborg.

- Vi saknar kunskapen för att kunna ta hand om de här barnen och ungdomarna på bästa sätt. I västländerna är barnkardiologerna vana vid att träffa barnen i god tid, kanske redan vid födseln, och sedan operera deras hjärtfel inom de första sex månaderna, säger Petru Liuba.

Ju senare ett hjärtfel upptäcks desto svårare är prognosen. Petru Liuba menar att det till och med kan gå så långt att patientens hjärtfel inte kan opereras utan måste hjärttransplanteras och till och med lungtransplanteras om hjärtfelet påverkat lungornas funktion.
-Först och främst handlar det om att ge patienten bra vård och förbättra deras liv. Det kommer också att få ekonomiska konsekvenser för samhället om vi inte hittar en bra samordning för då riskerar patienterna att behöva mer vård och kanske transplantation, säger Petru Liuba.

Petru Liuba har därför tagit initiativ till en internationell workshop kring behandling av medfödda obehandlade hjärtfel. Workshopen, ett samarbete mellan Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet, hålls den 23 november i Lund och är den första av sitt slag i Skandinavien. Föreläsare från bland annat Sverige, Tyskland, Storbritannien, Holland och USA kommer till Lund för att berätta om sina kliniska erfarenheter.
SUS har också startat ett samarbete med barnkardiologer och hjärtkirurger från Rumänien och Moldavien som kommer att berätta om sina resultat eftersom man i östra Europa har större erfarenhet av den här gruppen patienter.
- Jag önskar att vi skapar en multidisciplinär arbetsgrupp på SUS där alla yrkeskategorier som kommer i kontakt med den här typen av patienter finns med och att vi genom den arbetsgruppen hittar ett arbetssätt för att ge patienterna en bättre vård, säger Petru Liuba.

För mer information kontakta:
Petru Liuba, barnkardiolog och överläkare på Skånes universitetssjukhus samt docent vid Lunds universitet, 0722-069780

Magnus Aspegren, pressansvarig, Skånes universitetssjukhus, 046-17 23 44