Skip to main content

Internationellt centrum för cell- och genterapi i Skåne

Nyhet   •   Jul 06, 2016 09:17 CEST

Skåne har unika förutsättningar för att skapa ett internationellt centrum för cell- och genterapi. Befintlig infrastruktur tillsammans med världsledande akademisk och industriell kompetens gör att Region Skåne, Lunds universitet och Medicon Village satsar på start av ett nytt forskningscentrum kring årsskiftet.

Det finns stora förväntningar inom forskarvärlden på cell- och genterapi för individualiserade medicinska behandlingar. I Europa och runt om i världen sker betydande forskningssatsningar med förhoppningen att inom de närmaste 10-15 åren finna helt nya verktyg för att behandla och bota svåra sjukdomar.

Nu satsar Region Skåne, Lunds universitet och Medicon Village på att utveckla ett internationellt forsknings- och utvecklingscentrum för cell- och genterapi. Vid årsskiftet kan det nya centret vara på plats.

- Förutsättningarna för att lyckas med detta är mycket goda i Skåne och innebär dessutom stora möjligheter för utvecklingen av Life Science-området i Skåne och hela Sverige. Region Skåne är delfinansiär och stödjer satsningen fullt ut. Nu börjar rekryteringen av centrets projektledare, säger Hannie Lundgren, forskningschef på Region Skåne

Inom Lunds universitet bedrivs världsledande forskning inom cell- och genterapi. Ett antal forskningsprojekt befinner sig i ett läge där forskningen behöver gå över i kliniska så kallade fas 1-studier, det vill säga första gången en ny substans eller behandling ges till en människa. I Skåne finns också ett flertal företag som utvecklar framtidens cell- och genterapi, men som behöver tillgång till kompetens och ändamålsenlig infrastruktur inom området.

- Infrastruktur är en begränsande faktor för många forskare och företag på grund av de höga investeringskostnaderna. Här kan vi på Medicon Village bidra med ändamålsenlig högteknologisk infrastruktur som står redo att användas. Idag är delar av vår avancerade infrastruktur ledig för ett cell- och genterapi centrum säger Kerstin Jakobsson, vice VD på Medicon Village.

- Forskningsfältet är relativt nytt och stora satsningar krävs för att bygga den kompetens och infrastruktur som säkerställer att vi utvecklar säkra, effektiva och etiskt försvarbara nya behandlingsmetoder. Det gäller för sjukdomar som cancersjukdomar, kroniska inflammatoriska sjukdomar och neurologiska sjukdomar. Det finns omfattande kvalificerad kompetens i Lund och den vill vi ta tillvara och utveckla på ett ansvarsfullt sätt, säger Gunilla Westergren-Thorsson, dekan på Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

KORT OM INITIATIVET

Region Skåne, forskare vid Lunds universitet och Medicon Village har tillsammans med företagen Idogen AB och Xintela AB (baserade på Medicon Village) inlett ett arbete för att ta tillvara de olika unika lokala kompetenserna inom akademi och industri. Genom att konsolidera kompetenser och infrastruktur som finns i Skåne är målet att utveckla ett nytt internationellt forsknings- och utvecklingscentrum för cell- och genterapi.

För mer information kontakta

Hannie Lundgren, forskningschef Region Skåne, tel: 040-675 31 13.

Kerstin Jakobsson, vice VD Medicon Village, tel: 070-550 45 40.

Gunilla Westergren-Thorsson, dekan, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, tel: 070-594 63 60.