Skip to main content

Palliativa slutenvårdsplatser i Hässleholm och Kristianstad

Nyhet   •   Aug 14, 2013 14:54 CEST

De palliativa slutenvårdsplatserna i Hässleholm och Kristianstad kommer från och med vecka 35 att samordnas till Kristianstad. De totalt 11 platserna kommer att vara tillgängliga för invånarna i Skånes sex nordöstra kommuner. Bakgrunden till samordningen är att enheterna under 2012 hade en beläggning på cirka 60 procent samtidigt som Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) är väl utbyggd och väl fungerande i nordöstra Skåne. Samordningen gör det möjligt att behålla samtliga vårdplatser och använda de samlade resurserna på bästa sätt, bland annat med en högre bemanning av sjuksköterskor nattetid. ASIH, som vårdar patienter i eget eller särskilt boende, påverkas inte av samordningen. ASIH kommer även fortsättningsvis att bedrivas av enheterna i Hässleholm och i Kristianstad.

För mer information kontakta:
Bengt Sallerfors
Chef Palliativ vård och ASIH
046-275 18 84