Skip to main content

Region Skåne stärker det tillitsbaserade ledarskapet

Nyhet   •   Jan 19, 2018 09:00 CET

Louise Bringselius

Louise Bringselius har fått i uppdrag att som strategisk rådgivare driva ett utvecklingsarbete kring tillitsbaserad ledning och styrning i Region Skåne.

– Region Skånes satsning på tillit i form av lyhördhet för medarbetare, kontinuerligt förbättringsarbete och lärande utifrån goda exempel ligger till grund för rekryteringen. Med Louise på plats fortsätter vi resan med det värderingsstyrda ledarskapet med målet att öka tilliten på alla nivåer i Region Skåne, säger Karin Melander, HR-direktör i Region Skåne.

Louise Bringselius är förvaltningsforskare och docent i företagsekonomi vid Lunds universitet, och har även en bakgrund inom IT-sektorn. Hennes forskning kretsar kring offentlig styrning och utvärdering, tjänstemannaroll, kultur, ledarskap och samhällsvärderingar. Sedan ett år är hon forskningsledare vid den statliga kommittén Tillitsdelegationen som arbetar för en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor. Louise Bringselius fortsätter sitt uppdrag för Tillitsdelegationen vid sidan om sin nya tjänst på Region Skåne..

– Jag är väldigt glad att börja på Region Skåne och i den här rollen. Här finns ett stort engagemang i idén om att styra och leda med tillit. Jag tror att vi tillsammans kan göra mycket bra för att utveckla verksamheten, stärka sammanhållningen och arbetsglädjen och ta vara på den kunskap och energi som finns i organisationen, säger Louise Bringselius.

Kontakt:

Louise Bringselius -  070 833 00 30