Skip to main content

Sjukhuschefer har utsetts i Skåne

Nyhet   •   Mar 16, 2018 15:21 CET

Fem sjukhuschefer har nu rekryterats till sjukhusen i Trelleborg, Landskrona, Helsingborg, Ystad och Hässleholm. Tillsättning av sjukhuschef i Kristianstad sker efter central förhandling som kommer att genomföras inom kort.

Orsaken till fördröjningen på CSK i Kristianstad är att arbetsgivaren och Östra Skånes Läkarförening är oeniga om rekryteringen. 

Sjukhuschefernas uppgift blir att fokusera på samarbete både inom det egna sjukhuset och mellan sjukhusen i Skåne.

– Sjukhuscheferna kommer att stärka det lokala ledarskapet på de skånska sjukhusen. Under deras ledning räknar jag med att vi kommer att se bättre samarbete inom varje sjukhus. Samtidigt är vården i Skåne en gemensam resurs, och för bästa möjliga tillgänglighet för våra patienter är det därför mycket viktigt att fortsätta jobba på samarbeten mellan sjukhusen, säger Alf Jönsson, regiondirektör.

Regiondirektören fattade i december 2017 beslut om att tillsätta sjukhuschefer. Förvaltningscheferna i Skånevård Sund respektive Kryh har ansvarat för rekryteringen och efter facklig slutsamverkan i dag den 16 mars är det klart vilka som fått tjänsterna.

Följande personer har fått tjänst som sjukhuschef:

  • Trelleborg: Marco Brizzi
  • Landskrona: Thomas Persson
  • Helsingborg: Harald Roos
  • Ystad: Annika Malmqvist
  • Hässleholm: Caroline Lindahl

– Jag ser fram emot att sjukhuscheferna kommer på plats. Det betyder att vi kan vi korta beslutsvägarna för att hitta effektiva lösningar och bättre utnyttja sjukhusets samlade resurser. Samtidigt är vi alla en del av Region Skånes sjukvårdssystem och måste gemensamt bidra till att helheten fungerar så bra som möjligt, säger Karin Bengtsson, tf förvaltningschef i Kryh.

– Vi har haft många kompetenta sökande till tjänsterna och jag är glad att ha kunnat rekrytera erfarna och välmeriterade ledare. De har engagemang och driv för att utveckla både det egna sjukhuset och samtidigt se helheten för att möta behoven hos patienterna i hela Skåne, säger Björn Zackrisson, förvaltningschef i Sund.

För mer information:
Maria Wogensen, pressekreterare:046 -77 08 70