Skip to main content

Varför ökar klagomålen – Patientnämndens årsberättelse 2017

Nyhet   •   Mar 16, 2018 08:41 CET

Under 2017 ökade antalet registrerade ärenden till Patientnämnden med 25 procent jämfört med föregående år. Det framgår av Patientnämndens årsberättelse 2017.

- Varför ökningen av ärenden är så stor har vi ingen tydlig förklaring till. Verksamheterna återkopplar att de synpunkter som lämnats har varit värdefulla. I några av ärenden har synpunkterna lett till ändrade rutiner, säger Anne-Marie Scholander, förvaltningschef för Patientnämndens kansli.

I år har Patientnämnden särskilt analyserat området psykisk ohälsa. Några av dessa ärenden presenteras i årsberättelsen.

De områden som inte har så många ärenden har ökat mest procentuellt jämfört med förra året: Administration med 54 procent, Patientjournal och sekretess med 65 procent samt Vårdansvar med 57 procent. Men även under det tre största områdena har en ökning skett; Vård och behandling, Kommunikation samt Organisation och tillgänglighet har ökat med 20 procent, 18 procent respektive med 43 procent.

Exempel på ärenden:

Många patienter påtalar att vårdgarantin inte följs och att information inte lämnas när de måste vänta längre än vad vårdgarantin gör gällande.

Vårdpersonal har lämnat ut uppgifter per telefon utan att förvissa sig om vem det är som ringer.

Patienter kontaktar sin vårdcentral men blir inte korrekt bedömda av sjuksköterska och har några dagar senare fått uppsöka akutvård och i vissa fall blivit inlagda.

Inom vårdvalet är det lång väntetid till KBT-behandling. Behandling ska inledas inom en månad efter det att remissen kommit till vårdgivaren.

För mer information: Anne-Marie Scholander, Förvaltningschef Patientnämndens kansli,0706- 59 89 45
anne-marie.scholander@skane.se

Läs Patientnämndens årsberättelse