Skip to main content

​Allt klart för Sammanhållen Digital Vårdmiljö

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2018 09:30 CET

Upphandlingen omfattar ett nytt journalsystem, men också all annan informationshantering inom sjukvården. Systemet innebär bland annat möjligheter till ökad patientdelaktighet och förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna.

Det blir ingen överprövning hos Förvaltningsrätten. Därmed kan Region Skånes avtal kring Sammanhållen Digital Vårdmiljö, SDV, med Cerner Sverige börja gälla och blir därmed den första regionen i Sverige som tecknar avtal om ett sammanhållet IT-system för sjukvården.

Företaget som överklagat har dragit tillbaka sitt yrkande och förvaltningsrätten avskriver därmed målet från vidare handläggning.

Upphandlingen omfattar ett nytt journalsystem, men också all annan informationshantering inom sjukvården. Systemet innebär bland annat möjligheter till ökad patientdelaktighet och förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna.

– Det är ett efterlängtat besked. Inte minst för våra medarbetare som med det nya systemet kommer att kunna ägna mer tid åt patienter och mindre tid åt administration, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Projektet är en investering på 1,046 miljarder kronor, fördelade på fem år och beslutades av regionfullmäktige i september. Avtalet med Cerner sträcker sig till 2025 med förlängningsmöjlighet till 2033.

Beslutet innebär att Region Skåne äntligen kan påbörja det mycket omfattande och långsiktiga arbetet med att byta våra föråldrade IT-system till ett nytt gemensamt system. Det möjliggör en modern och patientsäker vård i Skåne.

– I och med detta underlättas också vardagen för vårdens medarbetare, vilket ger ljus i tunneln under införandeperioden. Många av förbättringar kommer även att märkas bland våra patienter. När vi har ett och samma system för primärvården och sjukhusen ska inte patienten behöva upprepa sin historia vid varje vårdkontakt, säger Alf Jönsson regiondirektör.

Läs mer om SDV, upphandlingen och bakgrunden

För mer information:
Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande
Nås genom Malin Tykesson, presschef Tel: 0725-99 76 04

Alf Jönsson, regiondirektör Region Skåne.
Nås genom presstjänst 044-309 39 77

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.