Skip to main content

Avgrävd kabel skapar problem på SUS

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2018 17:22 CET

Hela sjukhusområdet i Lund drabbades under onsdagen av strömavbrott.

Onsdagens strömavbrott på sjukhusområdet i Lund får konsekvenser för patienter även under torsdagen. Strömkapaciteten är fortsatt begränsad på sjukhusområdet och berörda verksamheter har informerats om hur de påverkas under torsdagen. Strålbehandling och dialys körs med reducerad kapacitet och röntgenverksamheten har enbart kapacitet att undersöka akut- och inneliggande patienter.

Om man som patient har en tid för operation, behandling eller till en mottagning under torsdagen gäller att man ska komma till sjukhuset som planerat, såvida inte den verksamhet man ska besöka lämnat något annat besked.

Den krisledningsgrupp som inrättats fortsätter sitt arbete under torsdagsmorgonen och nya ställningstaganden görs kl. 07.30.

Hela sjukhusområdet i Lund drabbades av flera strömavbrott under onsdagsförmiddagen. Strömavbrotten omfattade hela sjukhusområdet och även reservkraftsystemet påverkades. Orsaken var en avgrävd kabel.

Strömavbrotten fick konsekvenser för bland annat röntgenutrustning, dialysverksamhet och operationer. All elektiv verksamhet på SUS i Lund stoppades och under några timmar omdirigerades ambulanser till andra sjukhus. Hur många patienter som drabbats av problemen är i nuläget oklart.

På grund av strömavbrotten uppmanades verksamheter att begränsa strömförbrukningen. Strömmen återställdes vid lunchtid men med begränsad kapacitet. Ett intensivt arbete pågår under kvällen och natten för att kunna öka kapaciteten.

För mer information kontakta:
Magnus Aspegren, pressansvarig SUS, 0768-89 07 63

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.