Skip to main content

Bostadsglappet i Skåne - vad krävs för att få en bostad idag?

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2020 07:53 CET

Idag, den 6 mars, presenterar Region Skåne tillsammans med Byggföretagen ”Bostadsglappet i Skåne - analys av hushållens möjlighet att hyra eller köpa bostäder”. Nyligen framtagna siffror om bostadsmarknaden i Skåne har analyserats utifrån rörlighet, flyttfrekvens och trångboddhet. Rapporten visar på att rörligheten på bostadsmarknaden har försämrats de senaste åren.

I analysen kartläggs nuvarande boendeform för drygt 500 000 skånska hushåll. Huvudsyftet är att fördjupa förståelsen och specifikt analysera hushåll som inte kan eller har svårt att efterfråga en lämplig bostad på skånska bostadsmarknaden.

Analysen utgår från etablerade trångboddhetsnormer som visar att det finns ca 9000 trångbodda hushåll i Skåne. Men eftersom befintlig norm är från 1965 används även en modifierad norm (som även tar hänsyn till antal rum i förhållande till den boendes ålder) vilket visar att trångboddheten kan vara så hög som 30 000 hushåll.

- I rapporten framgår det att vi har en fallande flyttfrekvens bland unga, en ökad trångboddhet för barnfamiljer samt minskad rörlighet bland hushåll med full sysselsättning, säger Simon Sköld, tf enhetschef Regional Planering, Region Skåne.

På seminariet den 6:e mars deltar Fredrik Kopsch, universitetslektor i fastighetsvetenskap, LTH, Lunds universitet samt Martin Grander, bostads- och urbanforskare vid institutionen för Urbana studier, Malmö universitet som kommer att kommentera analyserna och slutsatserna utifrån sina forskningsområden.

Några slutsatser från rapporten:

Trångboddheten i Skåne har ökat. I Malmö har andelen trångbodda hushåll nästan fördubblats sedan 2008.

Antalet trångbodda hushåll i Skåne är 9 000, varav 5 500 är barnfamiljer i hyresrätt. Med modifierad norm stiger trångbodda hushåll till 30 000 i Skåne.

Den enskilt största gruppen trångbodda hushåll, som inte har möjlighet att efterfråga en större bostad, är sammanboende barnfamiljer i åldrarna 25-44 år.

Riktade stöd till hushåll med låga inkomster, exempelvis bostadsbidrag, får större positiva effekter jämfört med indirekta investeringsstöd till nyproduktion.

Möjligheterna att efterfråga en större och lämpligare bostad hänger starkt ihop med sysselsättning och disponibel inkomst.

Rapport & seminarieprogram:

Ladda hem rapporten.

Seminarieprogram den 6 mars 2020.

För mer information eller deltagande vid seminariet, kontakta:

Simon Sköld - tf enhetschef regional planering, avd regional utveckling, Region Skåne

E-post: simon.skold@skane.se, Mobiltelefon: 0702-76 05 79