Skip to main content

Förändringar inom ambulanssjukvården i Skåne

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2012 13:50 CET

Med anledning av att företaget, Sirius Humanum Ambulans AB, idag är försatt i konkurs kommer entreprenören Falck Ambulans AB att ta över driften av ambulanssjukvården i de distrikt som berörs av konkursen. Falck ansvarar sedan tidigare för ambulanssjukvården i mellersta Skåne.

– För skåningarna innebär detta ingen förändring. De kan även fortsättningsvis räkna med en säker och tillgänglig ambulanssjukvård, säger Karin Christensson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne. 

Region Skåne har genomfört en direktupphandling. Falck Ambulans AB har övertagit uppdraget. Konkursförvaltaren har godkänt detta.
– Falck kommer att erbjuda all personal verksam i Skåne fortsatt anställning, kommenterar konkursförvaltare Leif Ljungholm.

 

För ytterligare information, kontakta:
Karin Christensson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Skåne, tel 044-309 34 90
Rolf Ohrlander, avdelningen för krisberedskap och säkerhet i Region Skåne, tel 0705-97 77 33
Leif Ljungholm, Advokatfirman Glimstedt, tel 040-17 00 40

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument