Skip to main content

Första avtalen i Sverigeförhandlingen klara - Region Skåne, Lund och Helsingborg först ut

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2017 11:03 CET

I dag tecknade Sverigeförhandlingen avtal med Lunds kommun, Helsingborgs stad och Region Skåne om satsningar på kollektivtrafik, cykel och bostäder. Avtalen omfattar 18 530 nya bostäder och satsningar på bland annat cykelåtgärder, spårväg och Bus Rapid Transit-linjer (BRT) för drygt 1,5 miljard kronor.

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att förhandla om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken och leder till ökat bostadsbyggande i Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Skåne. Här ingår också cykelåtgärder som ökar nyttan av de kollektivtrafikåtgärder som parterna förhandlar om. I storstadsförhandlingarna är staten medfinansiär och kommunerna står för huvudkostnaden.Regionen står för trafikeringen och kostnader som fordon och depå.

Under 2016 gjordes överenskommelser med Lund, Helsingborg och Region Skåne. I dag har de formella avtalen mellan Sverigeförhandlingen och dessa parter undertecknats vid en ceremoni i Malmö. Dessa storstadsavtal är de första avtal som tecknats inom ramen för Sverigeförhandlingen.

– Vi har haft ett mycket bra samarbete mellan staten, regionen och kommunerna i detta arbete. Förhandlingar som arbetssätt gör nu att vi har en gemensam färdplan som leder till konkreta åtgärder i närtid, säger HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

Region Skåne ansvarar för trafikering, rullande materiel och spårvagnsdepå för de nya investeringarna i Lund och Helsingborg.

– Det är en historisk milstolpe i vår utveckling av kollektivtrafiken i Lund och Helsingborg. Vi kommer att erbjuda ett större trafikutbud och därmed ges städerna stora utvecklingsmöjligheter, säger Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne.

I Lund medfinansierar staten genom Sverigeförhandlingen 74,5 miljoner kronor till spårväg och 40,75 miljoner kronor till sju cykelåtgärder.

– Avtalet med Sverigeförhandlingen stärker Lund som Sveriges centrum för kunskap och innovation. Genom spårvägen knyts Brunnshög, med MAX IV och ESS, ihop med stadskärnan och vidare med övriga landet och internationellt. Detta kommer att ytterligare stärka Lunds, Skånes och Sveriges utveckling. Denna första del av Sverigeförhandlingen möjliggör, förutom spårväg, en historisk satsning på cykeltrafik och ett väsentligt ökat bostadsbyggande, säger Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande i Lund.

I Helsingborg medfinansierar staten genom Sverigeförhandlingen 176,5 miljoner kronor till två BRT-linjer som på sikt kan utvecklas till spårväg. Staten medfinansierar också ett stort antal cykelåtgärder med drygt 72,9 miljoner kronor.

– Avtalet med Sverigeförhandlingen och Region Skåne gör att vi kan bygga ett effektivt och hållbart strukturbildande system för kollektivtrafik och möjliggöra cirka 3500 nya bostäder i Helsingborg. Det är början till vad jag hoppas ska bli flera stora gemensamma infrastruktursatsningar mellan staten och Helsingborg. Staden får också stöd till en välbehövlig satsning på cykling, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen:

– Det här handlar om investeringar för framtiden. Investeringarna i Lund och Helsingborg skapar stora nyttor för bostads- och arbetsmarknaden, inom näringslivet och för integrationen. Det är glädjande att staten kan bidra till att påskynda en sådan samhällsutveckling.

Webbsändning

Pressträffen filmades och kan ses i efterhand på:https://youtu.be/_lIfdnWcIyI
eller www.sverigeforhandlingen.se


Kontaktpersoner

Louise Andersson, Sverigeförhandlingen: 070-308 63 43
Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande - nås genom
Maria Eriksson, pressekr.: 0725-97 14 27
Anders Almgren, KSO i Lunds kommun: 070-847 88 17 
Peter Danielsson, KSO i Helsingborgs stad: 042-10 50 87
Renée Mohlkert, Utvecklingsdirektör, Helsingborgs stad: 072-500 53 16

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.