Skip to main content

​Fokus på kollektivtrafik och cykel i regional infrastrukturplan

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2018 15:41 CET

Region Skånes förslag utgår från fastställda strategier om att ställa om transportsystemet mot en större andel kollektivtrafik och cykel. Foto: News Øresund.

Denna information redogör kortfattat för regionala utvecklingsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 29 januari 2018. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029 (Ärende 9)

Skåne bör ställa om transportsystemet mot en större andel kollektivtrafik och cykel. Det föreslår regionala utvecklingsnämnden i den regionala infrastrukturplanen som nu skickas till regeringen.

Förslaget har tagits fram i bred dialog med myndigheter, kommuner och intresseorganisationer. Bland annat vill Region Skåne satsa på superbusskoncept, ett sammanhållet vägnät för cykel, säkrare vägar och samfinansiering av järnvägssatsningar.

- Det känns roligt att vi äntligen är framme vid beslut och att vi då kan konstatera att vi har den klimatsmartaste regionala infrastrukturplan som någonsin tagits fram i Skåne! Det har varit en lång process med många inblandade och jag är stolt över den samsyn vi ändå uppnått och att vi idag kan presentera en plan som både främjar klimatsmart resande och nya jobb samtidigt som Skåne blir lite rundare, säger Mätta Ivarsson (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

- Genom tydliga prioriteringar i den regionala infrastrukturplanen stärker vi infrastrukturen och Skåne som tillväxtmotor. Skåne är den del av Sverige där urbaniseringen går snabbast, det märks också i de mål vi har satt upp för en hållbar och tillgänglig infrastruktur med satsningar på järnvägar, vägar och framförallt cykelvägar, säger Carina Svensson (S), ledamot i regionala utvecklingsnämnden.

Staten har aviserat att den preliminära ramen för Skånes infrastrukturplan 2018-2029 är 4 442 miljoner kronor. Region Skåne förslag skickas nu till regeringen som slutligen fastställer nivåerna. Efter regeringen besked planeras regionfullmäktige fastställa den Regional transportinfrastrukturplanen i juni 2018. 

Region Skånes förslag utgår från fastställda strategier om att ställa om transportsystemet mot en större andel kollektivtrafik och cykel.

För mer information:
Mätta Ivarsson (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden.
Tel: 072- 552 51 08

Carina Svensson (S), ledamot regionala utvecklingsnämnden
Tel: 070 - 934 25 14

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.