Skip to main content

Gammaldags blodförtunnande behandling lika bra som ny och dyrare vid hjärtinfarkt visar stor svensk studie

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2017 16:00 CEST

En omfattande och unik skandinavisk studie (VALIDATE-SWEDEHEART) visar att om man vid hjärtinfarkt tidigt använder potenta blodproppshämmande tabletter så är vanlig heparin lika bra som dyra kortverkande blodförtunnande läkemedel. Båda behandlingarna resulterade i låg risk för död, ny hjärtinfarkt och blödning.

Studien har letts av Professor David Erlinge, överläkare vid Skånes Universitetssjukhus och professor vid Lunds Universitet. Resultaten presenteras av honom vid den stora Europeiska hjärtkongressen ESC med samtidig publikation i den prestigefyllda tidskriften New England Journal of Medicine söndagen den 27 augusti.

– Den behandlingsstrategi vi utvecklat kommer att införas som klinisk rutin och kommer att vara av stort värde för alla som drabbas av hjärtinfarkt, samtidigt som den sparar mycket pengar åt sjukvården, säger David Erlinge.

Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna och orsakas av blodproppar i hjärtats kärl. Utöver ballongvidgning används flera olika blodförtunnande läkemedel som behandling. De är ofta dyra och kan orsaka livshotande blödningar.Studien där över 6 000 patienter ingår är ett samarbete mellan 25 hjärtkliniker i landet. De unika svenska kvalitetsregistren (SWEDEHEART och SCAAR) har använts för uppföljning av patienterna i en så kallad registerbaserad klinisk studie.

Möjligheten att genomföra den typen av studie är unik för Sverige tack vare att sjukvården är välorganiserad och att vi har välfungerande register. Metoden gör att svenska forskare snabbt och till en låg kostnad kan besvara viktiga kliniska frågeställningar. Genomförandet av studien har organiserats av Uppsala Clinical Research Center (UCR), Uppsala Universitet under ledning av Professor Stefan James.

För ytterligare information kontakta:

Professor David Erlinge, Överläkare Skånes Universitetssjukhus och professor Lunds Universitet 0733- 746165

Email: david.erlinge@med.lu.se

Anna-Lena Boive, Pressansvarig Skånes universitetssjukhus 072-705 75 84

Dokumentation:

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27179722

 2.   Bivalirudin versus Heparin Monotherapy in Myocardial Infarction

New England Journal of Medicine Aug 10 2017

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.