Skip to main content

Hur mår de yngsta barnen i Skåne?

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 13:58 CEST

– Nås de små barnen av jämlik barnhälsovård? Det vill vi gärna berätta om, när jag och mitt team den 18 juni presenterar senaste statistiken från barnhälsovården, säger Marie Köhler, barnhälsovårdsöverläkare och verksamhetschef på Kunskapscentrum för barnhälsovård. I verksamhetens uppdrag ingår att samla in och bearbeta den data rörande barns hälsa som registreras på Skånes 146 barnavårdscentraler.

I Skåne är ca 95 000 barn i åldrarna 0 till 5 år inskrivna på någon av de 146 barnavårdscentraler som ingår i hälsovalet. Regelbundet kommer barnen med sina föräldrar till barnavårdscentralen för hälsosamtal och uppföljning av barnets utveckling.

– Barnavårdscentralen är en fantastisk arena för folkhälsoarbete där personalen arbetar för att erbjuda en god hälsovård för varje barn, fortsätter Marie Köhler.  Det statistiken visar är att det finns geografiska skillnader mellan Skånes kommuner inom varje uppmätt variabel och att även socioekonomiska faktorer har betydelse. Det ger oss anledning att fundera över utvecklingsarbetet för att säkerställa alla barns rätt till hälsovård av god kvalitet, menar Marie Köhler, som också lyfter fram att statistiken stöder familjecentralen som koncept när det handlar om att barnhälsovård ska nå barnet.

De variabler kring barns hälsa som för närvarande följs och registreras i barnhälsovården är; amning, första hembesöket, mammasamtal, föräldrastöd i grupp, vaccinationer, rökfri miljö, övervikt/fetma, hörselundersökning, samverkan med och anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa.

Årsrapportens resultat kommer att presenteras tisdagen den 18 juni med drop in och mingel, mellan klockan 13.30 och 16.30 i Kunskapscentrum för barnhälsovårds lokaler på Ängelholms gatan 3A i Malmö.

För mer information kontakta

Ylva Thor

Distriktssköterska/vårdutvecklare
040-33 34 38
ylva.thor@skane.se

www.skane.se/kunskapscentrumBHV

Primärvården Skåne är den offentliga primärvården – med vårdcentraler, barnavårdscentraler, barnmorskemottagningar, distriktssköterskemottagningar, ungdomsmottagningar, psykosocial verksamhet, rehabilitering, palliativ vård och ASIH.  

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument