Skip to main content

Idékonvent för att stärka kulturella och kreativa näringars värdeskapande

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2016 09:00 CET

Den 22 november kommer företrädare för 25 länder till Malmö för att delta i idékonventet Creative Powers for Europe som arrangeras av Region Skåne, Kulturrådet och Tillväxtverket.

Kulturella och kreativa företag är mer innovativa än genomsnittet. De bidrar till att lösa samhällsutmaningar och skapar flera värden; kulturella, sociala, miljömässiga och ekonomiska. Nu samarbetar vi mellan politikområden och på olika nivåer för att underlätta detta värdeskapande.

Syftet med konventet är att genom gemensam kreativ idéutveckling vitalisera diskussionerna kring de internationella hållbarhetsmålen. Deltagarna ska också hitta sätt att förbättra förutsättningarna för de kreativa och kulturella näringarna att bidra till hållbarhet och andra samhällsutmaningar.

Creative Powers for Europe arrangeras gemensamt av Region Skåne, Kulturrådet och Tillväxtverket.

Tid: Den 22 november, kl. 9.30 – 17.10
Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Beringsgatan, Malmö
Anmälan: creativepowerseu@skane.com
Hemsida: creativepowerseu.org
Twitter: #CreativepowersEU

Media inbjuds att medverka

På konventet medverkar bland andra:
Mikael Damberg, näringsminister
Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet
Gunilla Nordlöf
, generaldirektör Tillväxtverket
Maria Ward, ordförande i Kulturnämnden, Region Skåne
Thomas Hansson, ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne
Paul Dujardin, CEO och konstnärlig ledare för ”Centre for Fine Arts BOZAR”. En nyckelfigur i den europeiska kulturdebatten som nyligen var ordförande för “New Narrative for Europe”.

Deborah Morrison, “Professor of advertising” vid “University of Oregon” som inriktat delar av sitt arbete på hur de kreativa näringarna kan bidra till hållbarhetsarbetet.

"My work on creative process over the years reminds me that creative people often involve themselves in projects and concerns that might not be their official area of expertise. They like to jump in to deconstruct the issue, find new possibilities and connections. I want to take this exceptional opportunity to consider Creative Powers for our global community, sharpened and ready to consider how we approach the climate change dilemma" Deborah Morrison, Professor of Advertising, University of Oregon, USA

Presskontakt:
Helene Oljons
helene.oljons@kulturradet.se
Tel: 08- 519 264 25
Mobil: 076 540 10 25

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.