Skip to main content

Inbjudan till Presskonferens - Region Skånes revisorer

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2018 15:10 CET

Revisorerna i Region Skåne närmar sig nu slutfasen med granskningen av Region Skånes verksamhet år 2017. I vår revisionsberättelse, som skall behandlas av regionfullmäktige, ger vi vår syn på det gångna verksamhets­året. Revisionsberättelsen är en av utgångspunkterna för fullmäktige när det gäller att pröva frågan om ansvarsfrihet.

När: 27 mars 2018 klockan 14.00

Plats: Rådhus Skåne i Kristianstad - rum 110

Välkommen

Lars- Erik Lövdén, Ordförande

George Smidlund, Revisionsdirektör

Revisionens hemsida: www.skane.se/revisionen


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.