Skip to main content

Körsång hjälper personer med minnesproblem till ett bättre liv

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2017 08:00 CEST

Ett pågående projekt studerar om körsång kan öka livskvaliteten hos personer med lindrig kognitiv svikt.

– Det finns exempel på att kultur kan öka den sociala aktiviteten hos deltagarna och bland annat få dem att ta upp gamla intressen, säger Nils Fälth, AT- läkare och doktorand vid Minneskliniken SUS.

Projektet sker i samarbete med Malmö Live.

Sedan januari i år har ett trettiotal personer, både patienter som har en lindrig kognitiv svikt eller befinner sig ett tidigt stadie av sjukdomen och deras anhöriga, träffats en gång i veckan och sjungit tillsammans under ledning av en körpedagog. Repertoaren bestäms av deltagarna själva.

– Körledaren var lite bekymrad över hur hon skulle lyckas göra körsång av Ozzy Osbourne musik, men varje patient får önska vad de ska sjunga, säger Nils Fälth.

Deltagarna ska följas under två år för att se hur kören påverkar deras livssituation. Förhoppningen är att de med hjälp av sången ska stimuleras till att bli mer aktiva och höja sin livskvalitet.

– Kören blir också en mötesplats för anhöriga som kan dela med sig av sina erfarenheter.

Forskare har under lång tid intresserat sig för hur musik påverkar personer med kognitiv sjukdom och mycket tyder på att det kan minska ångest och agitation och lindra depressioner. Musik kan också öka livskvaliteten och i vissa fall stimulera minnet.

De flesta av dessa studier är gjorda på patienter med svåra symtom på kognitiv svikt, men Nils Fälth vänder sig till patienter med lindriga symtom.

– I en kör kommunicerar man med andra. Det blir en social situation som är både krävande och avslappnande som samtidigt engagerar minnet. Det som gör musik unikt är att det mycket snabbt och enkelt aktiverar många delar av hjärnan. Att använda rösten ger också en motorisk stimulans, säger Nils Fälth som är övertygad om att musik kan spela en stor roll i vården av patienter med kognitiv svikt, men att det är viktigt att ta reda på vilken musik patienten uppskattar.

– Om vi låter patienten göra en lista på musik de uppskattar i ett tidigt skede av sjukdomen, kan musiken användas när sjukdomen förvärras till att höja livskvaliteten, säger han.

För mer information kontakta:

 Nils Fälth, 070-2005769, eller via mail

nilsfalth2@gmail.com, nils.falth@skane.se

Anna-Lena Boive, pressansvarig SUS, 072-705 75 84

Fakta:

* Deltagarna är mellan 40 till 70 åt och cirka hälften är anhöriga.

* Kören planerar att ha sin första konsert till vintern.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.