Skip to main content

Konstkiosk bas för samtal om offentlig miljö i Skåne

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2018 12:03 CET

En gammal blomsterkiosk i ny skepnad blir arena för samtal om konstens roll i offentliga rum. Det blir turné under 2019 med besök i flera skånska kommuner. Foto: Christel Lundberg

Genom en mobil kiosk på turné i Skåne vill föreningen Konstkiosk skapa engagemang och fördjupa det offentliga samtalet kring hur den offentliga miljön utformas och vem som har del i utformningen. Region Skåne fördelar 300 000 kronor till föreningen Konstkiosk som genom event i flera kommuner i Skåne ska utveckla aktiviteter och möten mellan brukare och mellan olika aktörer i samtal om konst, arkitektur, historia, landskapsarkitektur, planering och miljö.

Projektet inleds under hösten 2018 i Malmö och fortsätter sedan på turné med event om konst och offentlig miljö till fyra kommuner i Skåne som är Burlöv, Simrishamn, Vellinge och Svalöv.

– Genom föreningen Konstkiosk satsar kulturnämnden på ett spännande projekt. Tanken är att föreningen med hjälp av en mobil kiosk ska åka runt i Skåne och bidra till demokratiska samtal om kultur, konst och miljö i fem av Skånes kommuner. Det är ett intressant projekt som vi ser fram emot att följa, säger Maria Ward (S) ordförande Region Skånes kulturnämnd.

Blomsterkiosk som modell och arena för samtal
En gång var den en enkel blomsterkiosk i ett kvarter i Malmö, men snart kommer den att tas i anspråk igen och på ett nytt sätt. Föreningen Konstkiosk ska inledningsvis restaurera kiosken och tillsammans med boende i en bostadsförening i Malmö också skapa en utställning för att spegla kioskens betydelse och historia samt uppmuntra till konstaktiviteter. I nästa steg kommer föreningen Konstkiosk att skapa en mobil kiosk som anpassas för att kunna flytta och vara en scen för aktiviteter ute i flera kommuner i Skåne.

– Projektet Konstkiosk kan med sitt kreativa uppslag ha framtiden för sig, genom att skapa en mobil plats för delaktighet och inkludering, framöver kanske för invånare i hela Skåne. Projektet har förutsättningar att bli en riktig kioskvältare när det gäller form och design, arkitektur, bildkonst och samhällsutveckling, menar Inger Torstensdotter Åhlin (MP) 1:e vice ordförande Region Skånes kulturnämnd.

Projektets mål är att ge möjligheter för och skapa engagemang och medvetenhet om konsten och arkitekturen i den offentliga miljön. Det vill man göra genom att med kiosken som bas bjuda in till samtal om det offentliga rummet, där både aktörer och brukare ute i kommunerna möts i samband med till exempel utställningar och samtal öppna för allmänheten, konstnärer och andra intresserade av offentlig miljö. Kiosken ska också ses som ett visningsrum för konst som kommenterar sin omgivning och de offentliga rum som invånarna delar tillsammans.

Frågan vem man bygger och gestaltar för och vilka som gestaltar rummen är en av utgångspunkterna i samtalen.

Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och bostadsrättsföreningen S:t Knuts park är samarbetspartner i projektet och Kulturrådet är medfinansiär till det. En dokumentation av projektet kommer att finnas tillgänglig på föreningens hemsida så att intresserade kan följa utvecklingen av projektet.

Kulturnämndens sammanträde den 6 december
Samtliga ärenden beslutades i enlighet med ordförandens förslag till beslut. Dagordning och handlingar finns publicerade på Region Skånes webbplats: Kulturnämndens dagordning och handlingar.

För mer information och kommentarer
Kulturnämnden ordförande Maria Ward (S) tfn 0725-99 97 14

Region Skånes kulturförvaltning
Kulturchef Gitte Grönfeld Wille tfn 040 – 675 33 87

En vanlig dag i Skåne • föds 44 barn. • besöker 9 826 skåningar en läkare. • besöker 14 690 skåningar en annan vårdgivare än läkare. • blir 446 skåningar inskrivna i slutenvården. • flyttar 127 personer till och 82 från Skåne. • blir vi 43 fler skåningar. • är 192 nationaliteter representerade bland skåningarna. • görs 300 000 dagliga resor med Skånetrafikens bussar och tåg.