Skip to main content

​Kraftigt minskad energianvändning i Region Skånes fastigheter 2017

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2018 08:00 CET

All el som används i fastigheterna är miljömärkt enligt Naturskyddsföreningens kriterier för Bra Miljöval. Foto: News Øresund - Johan Wessman

Denna information redogör för beslut tagna på servicenämndens möte den 22 mars 2018. På skane.se finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Energianvändningen i Region Skånes fastigheter sjunker kraftigt. Under 2017 sänktes energianvändningen med 9 procent. Med den imponerande sänkningen av energianvändningen är Regionfastigheter på god väg att möta 2018 års högt satta mål med 198 kWh/m2 per år.

- Genom att vi har sänkt energikostnaderna ytterligare under 2017 sparar vi resurser som kan användas till annan service inom sjukvården. Nu fortsätter vi det goda arbetet under 2018, säger Margareta Dovsjö (S), ordförande i servicenämnden.

Det goda resultatet beror framför allt på energieffektiviserande investeringar och den pågående driftentreprenaden med fokus på drift- och energioptimering. Ett nytt avtal för förnybar överskottsvärmde till sjukhusområdet i Malmö och installation av fjärrvärme har bidragit till att sänka energikostnaderna. All el som används i fastigheterna är dessutom miljömärkt enligt Naturskyddsföreningens kriterier för Bra Miljöval.

- Alla dessa energibesparande åtgärder sparar såväl skattemedel som miljö. Speciellt nöjd är jag med att energieffektiviseringen bidragit till att våra fastigheter nu är 99,1 procent fossilbränslefria. Användning av fjärrvärme i Malmö har gett mätbara resultat och det är glädjande att vi nu har solceller på alla sjukhustak med undantag Ystad. Klimatet kan inte vänta, säger Katarina Toremalm (MP), 1:e vice ordförande i servicenämnden.

Vid årsskiftet 2016/2017 påbörjades ett arbete med att utarbeta en energistrategi för uppvärmning, kyla och drift av Region Skånes fastigheter och verksamheterna i dessa, för perioden 2018-2030. Strategin beslutades i oktober 2017 av servicenämnden som även disponerar 55 miljoner kronor per år för energieffektiviseringar i fastighetsbeståndet under 2018-2019.

För mer information, kontakta:
Margareta Dovsjö (S), ordförande i servicenämnden 
nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare 0725-97 14 27

Katarina Toremalm (MP), 1:e vice ordförande för servicenämnden
tel. 070-795 21 96

Fakta:
Under 2016 låg energianvändningen för all energi i Region Skåne på 230, mätt i kilowattimmar per kvadratmeter bruksarea (kWh/m2). Under 2017 sänktes den siffran till 210 kWh/m2. Nyckeltalet inkluderar all energi, det vill säga energi för drift, värme och kyla av våra fastigheter och installationer, samt energin till inhyrda (vård-) verksamheter med deras utrustning.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.