Skip to main content

Kulturpedagogiska enheten i Simrishamn får Region Skånes kulturpalett 2017

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2017 15:50 CET

Region Skånes kulturpalett 2017 tilldelas Kulturpedagogiska enheten i Simrishamns kommun för arbete med, för och av barn och unga. Från vänster Ewa Kristensson, Anna-Carin Uggla och Sylvia Carlsdotter från Simrishamns kommun. Foto: Henrik Lundström

Kulturpedagogiska enheten i Simrishamns kommun får Region Skånes kulturpalett 2017 med prissumman 100 000 kronor för sitt arbete med, för och av barn och unga. Priset består också av en vandringsstatyett i form av skulpturen Häpnad som är framtagen av konstnärerna Enid och Staffan Björklund, på uppdrag av Region Skåne.

Kulturnämndens motivering:

Med tillit till kulturens kraft arbetar årets mottagare av kulturpaletten för att göra konst och kultur till en självklar del i det enskilda barnets liv. De har med framgång låtit kulturskola och kulturgaranti samspela och har blivit en förebild för många.

Region Skånes kulturpalett 2017 går till Kulturpedagogiska enheten i Simrishamn som låter barns och ungas rättigheter leda verksamheten framåt.

- Kultur ska finnas till för alla. Genom kulturen breddar vi vårt perspektiv och skapar nya gemenskaper. Årets pristagare av Kulturpaletten visar hur kulturen kan på ett självklart sätt ta plats i barn och ungas liv. Jag hoppas att fler verksamheter följer i deras spår, säger Maria Ward (S) ordförande Region Skånes kulturnämnd.

Kulturpedagogiska enheten, KPE i Simrishamn tilldelas Region Skånes kulturpalett 2017. Simrishamns kommun har en Kulturskola och etablerade tidigt begreppet Kulturgaranti för barn och unga. Idag är enheten unik i att kombinera ett konsekvent barnperspektiv med ett engagemang och delaktighet för med och av barn och unga.

Med ett konsekvent barnperspektiv och med stöd i FNs barnkonvention om barns och ungas rätt till kultur erbjuder KPE ett brett utbud av kultur för barn och unga. Kulturgarantin är permanent verksamhet så att alla elever i kommunala skolan varje år tar del av kvalitativa kulturupplevelser och möter fast anställda kulturpedagoger som arbetar i alla årskurser. Kultur i skolan stöttas även med kontinuerlig handledning och lärarfortbildning. På fritiden erbjuds alla barn och unga i kommunen en högkvalitativ kulturskola med stor bredd. För att sänka tröskeln och nå nya målgrupper, bland annat nyanlända barn och unga, sker ett stort utvecklingsarbete med framför allt SommarKulturskola och Pop-up Kulturskola. KPE ansvarar även för kultur i förskola och på fritidshem.

Sylvia Carlsdotter, enhetschef på Kulturpedagogiska enheten:
- Vi blev verkligen jätteglada och överraskade! Det är betydelsefullt och uppmuntrande för oss att Region Skåne uppskattar hur vi arbetar med kvalitet och långsiktighet i alla led. Barn och unga behöver och har rätt till upplevelser av olika former av kultur och eget skapande, barn och unga är vårt gemensamma nu och vår framtid. Genom att erbjuda dem hög kvalitet och stort engagemang bidrar vi också till att förena kultur med demokrati och samhällsutveckling redan under deras unga år.

- Det är även ett pris till alla andra som på olika sätt samverkat med vår verksamhet - alla med fokus på det viktigaste: barn och ungas möte med kultur, egna skapande och uttryck, att ge plats åt barn och unga att höras och synas.

Kulturgaranti med kraft
Idag har två tredjedelar av Skånes kommuner någon form av kulturgaranti. Ett begrepp och en modell som har sitt ursprung från KPE i Simrishamn. Kulturgarantin i Simrishamn är baserad på ett politiskt beslut som innebär att samtliga elever i kommunala grundskolan från och med förskoleklass omfattas och garanteras:

  • Kulturupplevelse av professionell art varje läsår (t ex scenkonst, film, konsert, konst)
  • Utforskande och eget skapande med kulturpedagog/konstnär och klasslärare flera gånger per läsår.
  • Elevernas skollärare får kontinuerlig handledning och fortbildning i kultur i skolan.

Valet av kulturupplevelser sker i största möjliga mån i samarbete mellan lärare, kulturpedagoger och elever. De fast anställda kulturpedagogerna möter både lärare och elever i klassbesök, lärarhandledning och fortbildning.

Kulturskola med mångfald
Kulturskolan erbjuder subventionerade kurser med lärare vilket innebär en mängd olika möjligheter för barn och unga mellan 2 och 19 år. De får möjlighet att upptäcka, utveckla och uttrycka sig i instrument, sång (själva eller i grupp), röstverkstad, flera olika dansklasser, cirkus, slöjda och skapa, konst och foto. Under det senaste året har cirka 600 barn deltagit i Kulturskolans verksamhet.

Bakgrund om kulturpedagogiska enheten
Kulturpedagogiska enheten, KPE, bildades genom en sammanslagning år 2004 av tidigare Kulturpedagogiskt centrum (startade 1998) och Musikskolan (startade 1978) – två verksamheter som tillsammans gav upphov till Kulturgarantin och Kulturskola samt på senare år även SommarKulturskola och Pop-up Kulturskolan som är nya grenar inom Kulturskolan och som bidrar till att verksamheten kan nå nya barn.

KPE har också nationell koppling genom engagemang i styrelserna för Barnkultur i Sverige och Kulturskolerådet.

Bilder
Bilder på pristagare finns tillgängliga för nedladdning. Ange fotografens namn i samband med publicering: Foto: Henrik Lundström

Intervjutillfällen
Kulturnämndens ordförande, Maria Ward, och företrädare för Kulturpedagogiska enheten finnas tillgänglig för intervjuer efter prisutdelningen, mellan klockan 16.00 och 16.30.

Vid prisutdelningen i Malmö representeras Kulturpedagogiska enheten av Sylvia Carlsdotter, enhetschef, Anna-Carin Uggla, kulturutvecklare barn och unga - kulturgarantin samt förvaltningschef för barn och utbildningsförvaltningen Ewa Kristensson.

Telefonintervjuer:

Region Skånes kulturpalett
Sylvia Carlsdotter, enhetschef för Kulturpedagogiska enheten, tfn, 0721- 803 590, 
epost: sylvia.carlsdotter@simrishamn.se

Region Skånes kulturnämnd
Kulturnämndens ordförande Maria Ward, tfn 0725 – 99 97 14

Fakta om Region Skånes kulturpalett
I år är det sjätte gången som Region Skånes kulturpalett delas ut. 2016 gick Region Skånes kulturpalett till Kulturhuset Barbacka i Kristianstad.

Kulturnämnden vill med kulturpaletten premiera och stimulera kulturutveckling för, med och av barn och unga. Kulturpaletten tilldelas verksamhet inom kulturområdet i Skåne som med framgång har utvecklat sin kulturverksamhet eller delar av verksamheten för målgruppen barn och unga.

Prissumman för 2017 är 100 000 kronor. Priset utgörs även av ett vandringspris i form av en skulptur Häpnad formgiven av Enid och Staffan Björklund. Prissumman ska ge mottagaren möjlighet att utveckla och/eller sprida kunskap och erfarenhet om verksamheten.

En referensgrupp bestående av tre kommunala tjänstemän och tre tjänstemän från Region Skånes kulturförvaltning nominerar och bereder förslag på mottagare av kulturpaletten. I referensgruppen 2017 medverkade: Karin Holmström, Ystad kommun, Annica Widmark, Lomma kommun, Camilla Persson Thunberg, Hässleholms kommun, Martin Andrén, Region Skånes kulturförvaltning, Ola Jacobson, Region Skånes kulturförvaltning och Camilla Sjöstrand, Region Skånes kulturförvaltning (sammankallande)

För mer information om Region Skånes kulturpalett: Region Skånes kulturpalett

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.