Skip to main content

Många väntar på organ trots stor vilja att donera

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 09:56 CEST

75-80 procent av alla svenskar säger ja till att donera organ och vävnader för transplantation. Men i många fall är inte denna vilja diskuterad och känd när de anhöriga står inför det slutliga beslutet. Det är ett skäl till att många svårt sjuka får vänta alltför länge på det organ som är deras enda hopp att överleva. En del av dem väntar förgäves.

På måndag inleds Stora Donationsveckan med aktiviteter i bland annat foajén i Blocket på Skånes universitetssjukhus i Lund. På onsdag klockan 17.30 hålls ett öppet möte i aulan om betydelsen av att ta aktiv ställning för eller emot att donera sina organ och att göra det känt för nära och kära.

Du är välkommen till en presskonferens om donationer på tisdag den 9 oktober klockan 14.00 på Skånes universitetssjukhus i Lund i Seminariet, Lasarettsgatan 40, en trappa upp, korridor C.

Vid presskonferensen medverkar narkos- och intensivvårdsläkaren Peter Desatnik, regionalt ansvarig för donationer, neurokirurgen Nils Ståhl, donationsansvarig läkare på Skånes universitetssjukhus, barnhjärtkirurgen Torsten Malm, ansvarig för Skandinaviens största vävnadsbank samt sjuksköterskan Lina Andersson, en av de sex transplantationskoordinatorer som har den krävande uppgiften att hitta rätt organ till den enskilde patienten.

Vid presskonferensen medverkar också en av de personer som haft turen att få ett nytt organ från en donator, en kvinna som nu lever med ett nytt hjärta.

Text: Per Längby

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.