Skip to main content

Mångmiljonstöd till cellterapi i Lund

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2017 09:11 CEST

Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet spelar centrala roller när Vinnova och Vetenskapsrådet satsar 48 miljoner kronor på ett nytt nationellt forskningscentrum. Målet är att Sverige ska bli världsledande på att utveckla avancerade terapier.

I centrumet ska flera av Sveriges största läkemedelsföretag arbeta tillsammans med mindre företag, universitet och högskolor och aktörer inom hälso- och sjukvården, inom forskning, utveckling och innovation. Centrumet som bildas, Centre for Advanced Medical Products, CAMP, omfattar 25 olika parter från hela landet.

Satsningen handlar för Region Skånes del om den verksamheten som kommer att bedrivas på Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet och Medicon Village, där man utvecklar stamcellsbehandlingar för bland annat behandling av hematologiska och neurologiska sjukdomar. I centrumet ingår även Lundaföretagen Idogen AB och Xintela AB som utvecklar cellterapier.

Lund samordnar processutveckling

Centrumet kommer att bestå av 6 regionala noder och noden i Lund samordnar ett delprojekt kring processutveckling. Stefan Scheding, representant för cellterapi i Södra sjukvårdsregionen och lektor vid Lunds universitet, ansvarar för delprojektet och sitter även som viceordförande i centrumets nationella styrelse. Region Skåne representeras dessutom av forskningschef Hannie Lundgren.

– Läkemedel och behandlingar med cell- och genterapi som grund är just nu ett mycket hett område. Centrumet har därför stor politisk och strategisk betydelse för utveckling av detta viktiga område i Södra Regionen. Satsningen är en del i regeringens strategiska program för att öka Sveriges konkurrenskraft. Det gäller att vara förberedd om man vill stå sig internationellt, menar Hannie Lundgren.

– CAMP är en viktig byggsten i utveckling av avancerade terapier som cell- och genbaserad terapi. Dessa terapier kräver ändamålsenliga lokaler och en bra produktionsanläggning. Detta är viktigt också utifrån både säkerhets- och kvalitetsaspekter. På Medicon Village har vi tillgängliga lokaler som uppfyller kraven, säger Kerstin Jakobsson, vice VD på Medicon Village.

Innovationsmyndigheten Vinnova bidrar med 48 miljoner kronor, men parterna som medverkar ska bidra med minst lika mycket. I det här fallet bidrar de med närmare det dubbla.

Kvalitetssäkra stamcellsforskning

– Det här centrumet stärker och ger nya utvecklingsmöjligheter för området regenerativ medicin, ett styrkeområde med stor framtidspotential vid vårt universitet, säger Gunilla Westergren-Thorsson, dekan vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Och målet är tydligt: att centrumet ska bli internationellt erkänt. Fokus ska vara tillväxt i industrin och i små och medelstora företag, klinisk praxis, forskning och utbildning, avancerad produktionsteknik och ett framstående innovations- och företagsklimat.

På längre sikt kan centrumet bidra till att dra till sig investeringar från den globala life science-industrin. Det kan handla om områden som läkemedel, biotech, medicinsk teknik och servicenäring.

Mer information:

Hannie Lundgren, 040-675 31 13

Stefan Scheding 070-454 90 90

Gunilla Westergren-Thorsson 070-594 63 60

Kerstin Jakobsson, 070-550 45 40

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.