Skip to main content

Nya uppgifter som rör upphandling

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2020 15:15 CET

Under onsdagen publicerade Sveriges Television ytterligare uppgifter som rör upphandlingen av ett IT-system. Redan tidigare har Region Skåne beslutat att inte förlänga pilotavtalet för det aktuella systemet och att tillsätta en extern utredning.

Det handlar om uppgifter om att det skulle kunna ha förekommit oegentligheter i samband med upphandlingen av ett IT-system.

- Det är allvarliga uppgifter som kommer fram. Det stärker ytterligare att det var rätt beslut att avbryta pilotverksamheten och tillsätta en extern utredning, vilket vi gjorde för drygt en månad sedan. Vår verksamhet ska följa regler, våra upphandlingar ska gå rätt till och tåla att granskas. Vi ska alltid ha skattebetalarnas intressen för ögonen, säger Alf Jönsson, regiondirektör vid Region Skåne.

Den pågående pilotverksamheten vid berörda vårdcentraler inom Primärvården samt tjänsten Primärvården Skåne online som erbjöd digital mottagning avbröts den 31 januari i avvaktan på resultat av den externa utredning som regiondirektören beslutade tillsätta.

- Alla delar av hälso- och sjukvården måste fortsätta utveckla arbetssätt med digital utveckling och nya verktyg. Digitaliseringen ger oss nya möjligheter som vi måste ta tillvarata för att möta framtidens utmaningar och att öka tillgängligheten. Oavsett vilka verktyg vi väljer, är vårt uppdrag att se till att hela tiden utveckla och förbättra oss för att kunna erbjuda våra invånare ännu bättre verksamhet, säger Alf Jönsson.

Det är revisionsföretaget PwC som genomför den externa utredningen på Region Skånes uppdrag. Den externa utredning som pågår får visa vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas.

- Om det visar sig att uppgifter behöver lämnas över till någon annan myndighet, kommer vi att göra det, säger Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör vid Region Skåne och den som ansvarar för beställning av den externa utredningen.