Skip to main content

Opererade barn kan få eftervård hemma med stöd av e-platta

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2017 08:00 CEST

Barnkirurg och överläkare Pernilla Stenström, barn-och stomisköterska Helen Sjövie, docent i etnologi Christoffer Hansson, professor Inger Hallström (LU), professor Boris Magnusson (LTH).

En e-platta, specialutvecklad vid Skånes universitetssjukhus, kan hjälpa barn att vårdas i hemmet istället för på sjukhus efter avancerad kirurgi vid missbildningar.

När ett barn fötts med en missbildning i tarmen behöver hela familjen vara på sjukhuset i samband med barnets operation. Därefter är det bra om barnet är så lite som möjligt på sjukhus. Det är lätt att förstå osäkerheten i att lämna sjukhuset med ett nyfött barn som nyligen opererats. Då är det viktigt att föräldrarna får stöd och känner sig trygga.

Med hjälp av en e-platta med krypterad bild och kommunikation, utvecklad i ett forskningssamarbete mellan Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i Lund, kan bilder och samtal överföras på ett tryggt och ur sekretessynpunkt säkert sätt.

Samtidigt som barnet kan vistas i hemmiljö får föräldrarna möjlighet till en regelbunden kontakt med sjukhuspersonal.

Målet med forskningen kring e-plattan för bruk inom avancerad barnkirurgi är att se om den kan korta sjukhustiden för det nyfödda och nyopererade barnet, ge fortsatt säker och optimal vård i hemmet och minska familjens behov av resor och återbesök på sjukhuset.

I forskningen utvärderas också hur e-plattan påverkar föräldrarnas orosnivå och hur vårdpersonalens arbetsmiljö förändras av möjligheten och utmaningarna med att hantera den nya teknologin.

Aktuella för studien är barn födda med missbildningar i bäckenbotten, till exempel analatresi, (avsaknad av ändtarm), missbildning på matstrupen, esofagusatresi (avbrott på matstrupen) och Hirschsprungs sjukdom (medfödd avsaknad av nervceller i tjocktarmen).

Missbildningarna opereras inom barnkirurgin på Skånes universitetssjukhus i Lund då barnet är några dagar gammalt. I vanliga fall krävs det en till tre veckors vårdtid. Det här är barnets första veckor i livet, och familjens första tid med sitt barn. Familjer som bor långt från sjukhuset, till exempel i Blekinge eller Halland, kan tvingas vara hemifrån under lång tid på grund av avstånd och behov av kontroller av barnets sår, matning och viktutveckling.

Förhoppningen är att barnet, med hjälp av e-plattan, ska kunna komma hem betydligt tidigare än i dag. Med bildöverföringen som är krypterad kan bedömning av känsliga områden göras, som sårområden kring ändtarm och i underliv. Barnet kan därmed snabbt få rätt bedömning och behandling.

För ytterligare information kontakta:

Pernilla Stenström, överläkare barnkirurgi, SUS 046-17 83 73

Magnus Aspegren kommunikatör, SUS 0768-89 07 63

Fakta

Forskningsprojektet kring e-plattan är ett samprojekt mellan tre fakulteter vid Lunds universitet; Medicinska fakulteten, Institutionerna för Hälsovetenskaper respektive Kliniska vetenskaper, Lunds tekniska högskola, Institutionen för datavetenskap samt Humanistiska och Teologiska fakulteterna, Avdelningen för etnologi. E-plattan har redan testats vad gäller för tidigt födda barn och beräknas kunna komma igång inom barnkirurgin vid SUS Lund under hösten 2017.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.