Skip to main content

Positiv Eurovision-effekt för Malmö och Skåne

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2013 11:15 CEST

I våras hamnade Malmö och Skåne i strålkastarljuset i samband med Eurovision Song Contest 2013. I månader arbetade Malmö stad och Region Skåne tillsammans med SVT för att förbereda en av världens största nöjesevenemang med allt vad det innebär. Och resultatet blev både en fantastisk tv-produktion och en värdefull och positiv satsning på Malmö och Skåne.

Enligt de första analyserna uppskattas den ekonomiska effekten ha blivit 185 miljoner kronor i Malmö och Skåne. Det motsvarar en teoretisk sysselsättningseffekt på totalt 130 årsverken (helårsarbetstillfällen).

- Eurovision Song Contest har varit en framgång för det lokala och regionala näringslivet i Malmö och Skåne. Det är en oerhört viktig signal inför framtiden och det fortsatta utvecklingsarbetet för Skånes framtid, säger Region Skånes utvecklingsdirektör Mikael Stamming.

Eurovision Song Contest lockade 173 miljoner tv-tittare världen över. 83.890 åskådare och 1.700 journalister såg evenemanget live på Malmö Arena och tiotusentals personer besökte varje dag festplatserna inne i centrala Malmö. Totalt lockade evenemanget ca 10.100 förstagångsbesökare.

- Målet var att evenemanget skulle präglas av stor öppenhet och tillgänglighet med många olika arrangemang som alla skulle kunna delta i. Och vi är stolta och glada över att det också infriades, säger Johan Hermansson, turistdirektör, Malmö stad.

Intressantast för turistekonomin är de kommersiella gästnätterna och för Malmöregionen uppgick de till cirka 65.000 fördelade paådrygt 60.000 i Malmö. Övernattningarna i Malmö är spridda över en lång tidsperiod, från april när de första arenabyggarna anlände till slutet av maj är evenemanget var helt avslutat. Uppskattningsvis skedde 27.200 kommersiella övernattningar i Danmark.

- Vid sidan om de positiva effekterna för turistnäringen och näringslivet ser vi nu effekterna av den stora medieexponering som Malmö och Skåne fått, inte minst i internationell press. Malmö som värdstad har synliggjorts ordentligt. I den internationella medieanalysen beräknas medievärdet uppgå till över en miljard kronor, säger Malmö stads kommunikationsdirektör Anders Mellberg.

- Positivt var också Region Skånes skoltävling Eurovision School Contest. En tävling som engagerade 18.000 elever i alla Skånes 33 kommuner och som andades stort framtidshopp för vårt Europa, säger Region Skånes kommunikationsdirektör Cecilia Gyllenkrok-Borgström.

Under Eurovision Song Contest ansvarade Malmö stad och Region Skåne för alla kringarrangemang så som Euroclub och Eurovillage i Malmö, samt för transporter och sjukvård. Fler besökare än beräknat innebar att kostander kopplade till logistik och säkerhet också ökade. De preliminära beräkningarna visar på ökade kostnader på drygt 2 miljoner kronor i jämförelse med budget vilket gör att den gemensamma notan för arrangemanget hamnar på närmare 28 miljoner kronor.

För mer information eller ytterligare kommentarer, kontakta:
Malmö stad:
Johan Hermansson, turistdirektör, tfn: 0701-442600
Anders Mellberg, kommunikationsdirektör, tfn: 0721-812168

Region Skåne:
Ingrid Bengtsson-Rijavec, tf regiondirektör, tfn: 0768-870852
Mikael Stamming, utecklingsdirektör, tfn: 0768-890756
Cecilia Gyllenkrok-Borgström, kommunikationsdirektör, tfn: 0768-870522

Kort fakta Eurovision Song Contest 2013 i Malmö
• Antal unika ESC-besökare: 48.100
• Totalt antal turister: 31.700
• Antal utländska turister: 18.400
• Genomsnittsålder ESC-besökare: 52 år
• Övernattande turisters genomsnittliga vistelselängd: 4,5 dagar
• Turisternas genomsnittliga vistelsekonsumtion (exkl ESC-biljetter): SEK 5.047
• Teoretisk sysselsättningseffekt: 130 årsverken
• Genomförareffekt: SEK 25 miljoner
• Turistekonomisk omsättning: SEK 160 miljoner

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.